Tajnik

Don Marin Skender, rođen je 16. ožujka 1986. godine od oca Slavka i majke Zdenke rođ. Soldo u Mostaru.  Kršten je 4. svibnja 1986. u župnoj crkvi u Potocima kod Mostara. Krizman u istoj župi 22. lipnja 2001. Završio je Srednju medicinsku u Mostaru, 2001.-2005. Godine 2009., napisao je biskupu molbu sa željom da ga primi u bogosloviju. U rujnu 2009., biskup ga je poslao na filozofski studij u bogosloviju u Sarajevo. Završivši dvogodište filozofije, poslan je u Zagreb, gdje je pohađao trogodišnji studij teologije na FTI-DI, a u srpnju 2014., stekao zvanje diplomiranoga teologa. Od rujna 2014. do lipnja 2015. godine, u sklopu đakonske – pastoralne godine, boravio je u župi Presvetoga Trojstva Blagaj - Buna. Za đakona je zaređen 19. listopada 2014. godine, u rodnoj župi Presvetoga Srca Isusova u Potocima, a za prezbitera 29. lipnja 2016. godine, u mostarskoj katedrali. Od rujna 2015. godine, obavlja službu biskupova osobnoga tajnika.

Slika-biskupijska-kurija: 

Broj Telefona: 

063 334 050

Email: 

tajnik@biskupija.md-tm.ba

Ime i prezime: 

Don Marin Skender