Vijesti
18. May 2019.
Foto:
Župa Blagaj-Buna

Sveta krizma u župi Blagaj-Buna u subotu 11. svibnja 2019. u 11.00 sati. Tridesetero krizmanika: 13 devetoškolaca i 17 devetoškolarki. Pripremali se na župnom vjeronauku cijelu godinu i na provjeri znanja zaslužili visoku ocjenu.  

U koncelebraciji u župnoj crkvi Tijela i Krvi Kristove, koja je ispunjena vjernicima, uz biskupa su Ratka župnik don Nikola Menalo, kapelan don Ivan Bijakšić, don Mile Miljko iz Zagreba, don Luka Pavlović i don Pero Miličević iz Mostara. Pozdravljaju srdačnim riječima jedan krizmanik a cvijeće uručuje jedna krizmanica. Župnik izražava dobrodošlicu svim vjernicima, svećenicima i biskupu. Krizmanicima govori da s današnjim danom sv. krizme otvaraju novu stranicu, tj. novu životnu knjigu. Dvoje je čitatelja biblijskih štiva i sedmero molitelja vjerničkih zaziva Bogu. Biskup poziva krizmanike na pozornost jer bi se moglo dogoditi da i pod krizmom provjeri kako su pratili riječi i biblijske primjere.

Biskup je govorio o dva velika čuda koja su opisana u čitanju toga dana, a koja je učinio sv. Petar apostol (Dj 9,31-42).

Nastao je progon apostola i kršćana u vrijeme Stjepanova kamenovanja. Razbježali se kuda koji. Spašavaj na ramenu glavu, valjt će ti u još ljućoj nevolji. Petar je najprije otišao u Samariju, a potom sišao u Lidu prema moru. pa onda u Jopu. Odatle će u Cezareju.

Petar je tih dana bio u dvostrukoj akciji, molitvenoj i djelatno-čudesnoj:

1. - Eneja u Lidi. Prvo, otišao je u Lidu, 40-ak kilometara od Jeruzalemu prema Mediteranskom moru. Tu je bio, u tom gradiću Lidi, jedan čovjek po imenu Eneja - kao onaj iz Virgilijeva djela Eneide - koji je bio osam godina prikovan uz postelju. Uđe Petar u njegovu sobu, kleče, uzdiže ruke prema Bogu  i pomoli se u sebi: „Isuse Kriste, bio sam u onoj sinagogi kada si izliječio onu ženu koja je bila zgrbljena 18 godina i kako si joj rekao da se uspravi. Ako je tvoja sveta volja, daj da reknem ovomu čovjeku, Eneji, da se i on digne iz postelje u kojoj je osam godina. Bilo sve na tvoju slavu! I osjeti Petar u sebi snagu koju mu je Gospodin dao i reče bolesniku. „Eneja, Isus Krist te ozdravlja. Ustani i prostri sam sebi.“ I bolesnik ustade na divljenje svih nazočnih!

Petar nije rekao: Ja te ozdravljam. Nego: Eneja, Krist te podiže. Petar se sam prvi obratio Kristu i molio pomoć od Isusa. Posljedica: Svi žitelji Lide i Šarona povjerovaše Gospodinu.  

2. - Tabita u Jopi. Drugo, kada su žitelji Jope, ko odavde do Čapljine, čuli da je Petar u Lidi i da je ozdravio onoga uzetoga, pošalju dvojicu svojih ljudi da dovedu Petra, jer je jedna žena po imenu Košuta (Tabita, Dorka) na smrt bolesna. A znala je vesti i plesti kao nijedna druga žena u mjestu. Razboljela se i neočekivano umrla. Ne znaš ni danas lijeka tolikim bolešćurinama, a kamoli u ona doba. Kada je Petar stigao u Jopu, žena je već bila mrtva. On uđe u kuću, kleknu i pomoli se Bogu: „Isuse, gledao sam kako si oživio od mrtvih onu Tabitu, tj. Talitu, djevojčicu od 12 godina u Jaira u Kafarnaumu. Gledao sam kako si oživio onoga mladića u majke, majke udovice u Nainu. Daj moći ovoj pokojnoj ženi Tabiti da se probudi od mrtvih! I na Petrovu molitvu žena se probudi na začuđenje svega okolnoga svijeta.

Zanimljivo da na ovakvo čudo nad čudima “mnogi" povjerovaše, a u Lidi gdje izliječi bolesnika, „svi" povjerovaše! Nema svatko vjere!

Krizmaniče Eneja i krizmanico Tabita, i vama danas Duh Sveti daje darove jakosti u nevoljama i pobožnosti u kušnjma, strahopoštovanja u svakom činu i mudrosti u svakom djelovanju, razbora u opredjeljenju za zvanje, osobito za duhovno zvanje, dar znanja za spasenje i savjeta za životan hod, ako želite s njime sudjelovati u svomu duhovnom rastu. Ako to ne želi! Prila vas sila Duha  SVetoga!

Krizmanici su zaželjeli i zajedničku fotografiju pred oltarom. Župnik je na kraju zahvalio Bogu i svim sudionicima krizmenoga slavlja, a goste i čestitare pozvao u kuću na čašćenje. 

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE