Vijesti
09. April 2018.
Foto:
Župa Gabela

Krizma na Gabeli u crkvi sv. Stjepana, prvomučenika. Župnik don Ante Đerek pripremao je petnaest školaraca osmoga razreda koji pohađaju osmogodišnju u Metkoviću i devetoga razreda koji pohađaju osnovnu u Čapljini. Oni su pravi vršnjaci u svemu, samo se Čapljincima računa šesta vrtićka kao prvi osnovne. Zato imaju deveti razred. Dvoje njih biranim riječima pozdravljaju biskupa Ratka i svu zajednicu. Tako i župnik.  

Blizanac. Biskup u propovijedi prikazuje susret Uskrsloga Krista i sumnjivca Tome Blizanca, apostola. Isus ga osobno uvjerava u istinitost Uskrsnuća, a još više hvali one koji ne vidješe a vjeruju u Uskrsnuće. Koliko je Toma bio ne vjerovao, toliko je sada provjerovao: "Gospodin moj i Bog moj!" Bila je to Isusova zorna pouka i za ostale apostole.

*****

U Gabeli - "Troja". Biskup je na kraju podsjetio na gabeosku legendu po kojoj je Roberto Salinas Price, meksički proučavatelj stare Troje, premjestio taj slavni grad iz Male Azije u staru Gabelu na Neretvi, prije 50 godina, 1967. Čak je tijekom vremena o tome objavio tri knjige, i četvrta je bila na pomolu, ali ga je smrt prekinula. Unatoč tomu što su mu se znanstvenici smijali, on je ustrajao u svojoj teoriji do smrti, 2012. Njegova kći i zet donijeli su Salinasov pepeo i prosuli ga niz Neretvu. Sjeti se, Trojo, da te nema!

Prava Troja, ona legendarna iz Homerove Ilijade i Odiseje, tisuću godina prije Krista, grad na obali Male Azije, danas Turske, poznata je i u Novom Zavjetu pod imenom Troada (Dj 16,8). Troja, sam grad i okolno područje bijaše Trojansko kraljevstvo. U susjednoj Grčkoj, preko Egejskoga mora, bila je državica – grad  Sparta, borbena u svakom pogledu. Dogodilo se, sve prema poetskoj legendi, da se Paris, sin trojanskoga kralja Prijama, zaljubio u Helenu, ženu spartanskoga kralja Menelaja. Ne samo zaljubio, nego je živu oteo i doveo u Troju. Spartanci, pod vodstvom Odiseja i Helenina brata Agamemona udarili na Troju da oslobode Helenu. Rat je trajao deset godina. Sve osvojeno i opustošeno, samo Troja ostala u zidinama i u njoj Helena koja se tri puta preudavala.      

Trojanski rat. Kada Grci vidješe da ne mogu osvojiti Troje oružjem i ljudstvom, prijeđoše na prijevaru i lukavstvo. Sagradiše drvenoga konja, velikih razmjera, i ostaviše ga na obali nadomak Troje, postaviše jednoga vojnika koji je radoznalim Trojancima tumačio da je taj konj namijenjen kao dar Troji u znak kapitulacije. Iako trojanska proročica Kasandra ponavljaše: “Ja se bojim Grka i kad dare nose” (Timeo Danaos et dona ferentes), Trojanci je ne poslušaše, nego uvukoše toga golemoga nesretnoga konja u Troju, koji je nazvan „trojanskim“, iako su ga Grci izradili. Sada ćeš ti čuti: Kada je po noći započeo od veselja trojanski trijumf, i sve se opilo i povaljalo po gradskim ulicama zbog "kapitulacije" Grka, iznenada iz drvenoga konja izletje skupina grčkih junaka s Odisejem na čelu, s mačevima i noževima, pobiju stražare, puste na glavna vrata druge grčke vojnike koji su se bili posakrivali iza brda, i pretvore Troju u prah i pepeo. Eto sve na prijevaru, s pomoću „dara“.

Istanbulska konvencija. Vijeće Europe, sastavljeno iz 47 država, sastalo se u Istanbulu, 11. svibnja 2011. i donijelo Konvenciju o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija ima Preambulu, 81 članak i Dodatak. Taj međunarodni ugovor do sada su potpisale 24 zemlje. Druge se odupiru. Zašto? U toj se Konvenciji spominje pojam „rod“ 21 put („rodno utemeljenog nasilja“ – 9 puta! pa „rodni identitet“, „rodna perspektiva“, „rodno razumijevanje“ itd.). „Rod“ ili „gender“ odvojen je od naravnoga spola muška i ženska, tako da je istanbulska dogma da se ljudsko biće rađa kao neutralno biće i ono određuje u životu što će biti: muško, žensko, životinja, homoseksualac, lezbijka, trans, pedofil i pedeset drugih takvih pojmova. To znači da je Konvencija i njezina „borba protiv nasilja“ nad ženama u obitelji vanjski okvirni trojanski konj, veliki „dar“ svijetu, a onaj 21 put spomenuti „rod“ u Konvenciji jest 21 ideološki vojnik naoružan mačem i bodežom, svaki spreman izletjeti i uništiti i Troju, i Spartu, i Europu. Međunarodni ugovor zakonski je jači od bilo kakva pojedinačna državnog zakona. Tako da je takozvana „Interpretativna izjava“ još jedan „trojanski konj“, doduše nacionalni, u ovoj „borbi protiv nasilja nad ženama“. Stoga kada se kaže: „Čuvajte se Vijeća Europe“ i kada darove donosi, znači da je Konvenciji cilj s pomoću protunaravne bezbožne ideologije „roda“ uništiti Božji zakon muška i ženska, muža i žene, roditelja i djece, rađanja i odgajanja djece. Protiv zdrave i valjane ženidbe i obitelji kao temeljne stanice ljudskoga roda. („Brak“ se spominje 9 puta, i to 7 puta „prisilni brak“!). Prijevara je ono „protiv nasilja u obitelji“, tj. cilj im je obitelj razoriti. U njoj se odvijaju ta „nasilja“. Pa valjda ne će više biti nasilja kada ne bude obitelji!

Gabeljani, vi ste pregrmjeli „Troju“ i "trojanskoga konja“. Vi želite živjeti po Božjem zakonu. Pa i ovo petnaestero krizmanika znak je da se želite držati Božjih darova mudrosti i razbora, pravoga savjeta i spasonosna znanja, pobožnosti, jakosti i straha Božjega… držati se Božjih zapovijedi protiv svih ljudskih „konvencija“ koje lažno, trojanski i manipultivno žele svesti čovječanstvo po mjeri svoje bezbožne ideologije „roda“! Vjerujemo da je Božji zakon jači od svih ljudskih dogovora, konvencija i „rodova“!

Bi li ti glasovao za takva „trojanskoga konja“!