Propovijed
30. April 2016.
Foto:
Kristina Bandić r. Ćorić

Draga braćo i sestre, dragi vjernici župe Stolac!

Upravo pročitano Evanđelje po Ivanu (15,18-21) koje je određeno za današnju sv. Misu subote 5. uskrsnog tjedna, bolno nam odzvanja u ušima, a zorno ga potvrđuje primjer osobe Marka Milanovića, čije se svjedočke smrti večeras sjećamo i što je jedan od razloga i našega okupljanja na ovu Svetu Misu, da se molimo za što skorije otvaranje njegova biskupijskog procesa.

Večeras bismo se željeli zaustaviti upravo kod ovih evanđeoskih riječi i njihova vidljiva i konkretna uprizorenja i razjašnjenja. Drugim riječima: postoji uzajaman odnos što nastaje između te poruke i nas danas - ovdje i sada.

To je razjašnjenje kratko: na jednoj je strani Isus Krist, a na drugoj strani svijet u kojem On predstavlja, Božji, drugačiji svijet.

Svijet u kojem je Isus živio i djelovao nije isti kao ovaj u kojem mi danas živimo i u kojem smo pozvani svjedočiti, riječju i djelom, istinitost Isusova svijeta.

Ovaj naš svijet u trajnu je previranju - prolazi, nestaje. To otežava naše shvaćanje i prihvaćanje Isusova svijeta, a potom ne uočavamo razliku i zamamnost ovoga, tobože svoga vremena i svijeta u kojem se Isus udomio, ali nije postao dijelom ovoga svijeta, nego njegovom preobražajnom snagom.

U povijesti Crkve uvijek je bilo razdoblja u kojima su kršćani intenzivno tražili smisao življenja svoga kršćanskog opredjeljenja. Oni koji su otkrili smisao, a to je osoban susret sa živim uskrslim Kristom, bili su spremni to svoje opredjeljenje potvrditi polaganjem vlastita života.

Krist nas poziva da budemo mudri i ne traži od nas da svoje opredjeljenje za Njega uvijek potvrđujemo krvlju, ali traži od nas da budemo kvasac, sol i svjetlo u ovome svijetu.

A kako to ostvariti? To na vrlo jasan način opisuje jedan vrlo zanimljiv dokument, napisan prije 1700 godina (317.-321.), biser, koji se u kršćanskoj literaturi naziva Poslanica Diognetu.

Ova poslanica još i danas odiše tolikom suvremenošću da je to gotovo iznenađujuće. U njoj čitamo o obilježjima kršćana onoga vremena:

„Kršćani se ne razlikuju od ostalih ljudi ni područjem gdje stanuju, ni jezikom, ni načinom života. Ne žive u svojim vlastitim gradovima, ne služe se nekim neobičnim jezikom, ne provode neki osobit život. [...] Nisu zaštićeni ni ljudskim zakonom kao neki drugi. [...]

Žive u vlastitoj domovini, ali kao došljaci.

Kao građani s ostalima imaju sve zajedničko, a sve trpe kao tuđinci.

Svaka im je tuđa pokrajina domovina, a svaka domovina tuđina.

Žene se kao i ostali i rađaju djecu, ali ne odbacuju još nerođene djece. [...]

U tijelu su, ali ne žive po tijelu.

Provode život na zemlji, ali na nebu imaju domovinu.

Pokoravaju se izglasanim zakonima, a načinom svoga života nadvisuju zakone.

Ljube sve, a svi ih progone.

Preziru ih i osuđuju.

Ubijaju ih, a oni oživljavaju.

Siromasi su, a obogaćuju mnoge.

U svemu oskudijevaju, a svime obiluju.

Sramote ih, a oni i u sramoti doživljavaju slavu.

Izruguju im dobar glas, a svjedoče o njihovoj pravednosti.

Vrijeđaju ih, a oni blagoslivljaju.

Ponižavaju ih, a oni iskazuju čast.

Kada dobro čine, kažnjavaju ih kao zločince.

Dok podnose kaznu, raduju se kao da oživljavaju. [...]

Da kažem jednostavno: što je duša u tijelu to su kršćani u svijetu. [...]

Bog ih je postavio na takav položaj s kojega im nije dopušteno pobjeći.

A što se događa danas? Kako bi pisac ovoga dragulja stare kršćanske književnosti, da je danas živ, opisao nas - današnje kršćane?

Vrijeme i prostor, braćo i sestre, u kojem živimo, doživljava tolike promjene kakve i kolike možda nikada u povijesti čovječanstva nisu postojale.

Veliki poznavatelji tih promjena zbunjeni su, ali i odlučni u svraćanju naše pozornosti na njih. Mi dosadašnja upozorenja velikih mislitelja i poznavatelja svjetskih promjena novoga doba slušamo s nedovoljnom pažnjom i premalo razmišljamo koliko su ta upozorenja tih ljudi, a s time ujedno i „našega“ kršćanskoga svjedočenja u svijetu“, sudbonosna.

Neki od tih mislilaca rado, i ujedno s bolju, a pogotovo kada imaju razloga i utemeljenja za to, kritiziraju našu današnju kršćansku praksu, ponašanje i život, tvrdeći da je u njoj Bog umro!

Ako danas promatramo „društvo“ u svjetlu ove misli, biva očito: širi se javno mišljenje za koje ne postoji ništa što bi bilo odsudno važno, neupitno. Postoji beskrajan kovitlac prepun uzajamnih prijevara i samozavaravanja. Kao da je čovjek na svršetku ili je ipak tek na svome početku.

Jedno je posve očito: danas se ne trpi iznimka, i stvarno: ljudi se danas olako priključuju javnom mišljenju i javnom ponašanju mase. Tko se tomu opire, biva onemogućen ili jednostavno isključen, odstranjen!

To je, braćo i sestre, ovaj svijet koji Krist ne priznaje, on ga odbacuje i opire mu se po cijenu života.

Isusov se Duh i duh ovoga svijeta isključuju. Svijet mrzi Isusa i zato ga uklanja. Isto trebaju očekivati i Njegovi učenici. Bog je doduše poslao svoga Sina da spasi svijet, ali ljudi više vole tamu nego svjetlost, rekao je Isus u razgovoru s Nikodemom.

Kao što su neprijatelji progonili Isusa i stalno mu bili za petama, isto se događalo i učenicima kroz povijest.

I kao što je bilo ljudi koji su povjerovali Isusu, bit će i onih koji će povjerovati na riječ učenika, prihvatiti tu riječ i prema njoj živjeti. Riječ učenika zapravo jest riječ Učitelja.

To je svojim životom, svojim odlučnim stavom posvjedočio i naš svjedok vjere Marko Milanović!

Njegovo je svjedočanstvo pred krvnikom-hajdučkim harambašom iznad svega jasno i odlučno: Ja sam katolik, pak činite što hoćete![1]

A mi se možemo pitati: što je njega dovelo do takva uvjerenja? Odakle je izvirala njegova snaga i duhovni mir, da je na putu iz rodnoga stolačkog Kruševa preko Morina na Somine, u odlučnu trenutku života mogao ostati svoj i dostojanstveno i odlučno potvrditi vjernost Izvoru Života i pravim životnim vrijednostima, bez kojih ni ovdje na zemlji nema ljudskoga života, života dostojna čovjeka?!

Naš Marko nije htio biti onakvim kakvim ga je svijet oko njega želio vidjeti i koji ga takvoga, ujednačenoga s „masom“, želi imati.

A to htjenje, braćo i sestre, i danas u ljudskom društvu cvjeta na sve strane, kao da se samo po sebi razumije da se svijet može urediti po svojoj volji, a čovjek samo treba na to pristati. Zbog toga se današnjega čovjeka nastoji izdvojiti, usitniti zajedništvo koje bi čovjeku bilo oslonac i davalo sigurnost u njegovoj jedincatosti i osobnoj vrijednosti.

Zbog toga se, a čega smo svi mi svjedoci:

  • iskrivljuje i briše čovjekova povijest,
  • ruglu se izvrgava njegova uljudba, koja se proglašava nazadnom i kočnicom njegova razvoja,
  • pogotovo se omalovažava njegova vjera i nacija, sve se nastoji ogaditi čovjeku.

Tako se u današnjem čovjeku uspješno stvara i razvija nepouzdanje koje u njemu postaje ustaljeno stanje nemira i straha i od rata i bilo kakva sukoba, otkaza na radu i nezaposlenosti koja caruje, straha od bolesti.

Ali se zato današnjem čovjeku ipak praktično omogućuje da vrlo lako dođe i do alkohola i do droge, a u širim razmjerima gledano, vrši se raznovrstan pritisak na čovjeka i na njegov cjelokupan život.

Povrh svega ovoga, širi se razvrat, što za mnoge postaje zamamno, jer ta pošast kod čovjeka ne razvija nikakvih obveza.

Nije stoga čudo što u javnosti vlada ravnodušnost širokih razmjera, što slabe međusobne veze, i one krvne i one prijateljske, samoća caruje. I što još caruje?

Caruje sebičnost i bespoštedna borba za društvene udobne položaje, što brojna i moćna sredstva društvenog priopćavanja uporno i uspješno predstavljaju kao istinito promicanje općeg dobra.

Eto kako se svijet, koji je stvaran tisućama godina, ruši pred našim očima.

Znam da su mnogi kršćani iz cijelog svijeta, pa i mi ovdje zaista tužni i zabrinuti zbog sadašnjega progona kršćanstva u cijelom svijetu. Razne terorističke grupe, dirigirane iz određenih centara moći, proglasile su bezbožan rat protiv kršćanstva i Kristovih sljedbenika. Kršćanima se odrubljuju glave, strijelja ih se, razapinje, zakopava, žive spaljuje i osakaćuje. Žene i djeca su žrtve silovanja i zlostavljanja. Tisuće kršćana su prisiljene napustiti svoje domove i domovinu, i živjeti u izbjegličkim logorima u stranim zemljama.

Braćo i sestre, moramo znati da je naš Gospodin Isus predskazao da će doći dan kada će Njegovi sljedbenici biti proganjani i ubijani od neprijatelja koji će misliti da se na taj način klanjaju Bogu:

- Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu (Iv 16, 2). Zašto to čine?

- A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene (Iv 16,3).

A pogotovo riječi današnjeg misnog evanđelja:

- Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. [...] Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga, jer ne znaju onoga koji mene posla (Iv 15: 18-21).

I konačno: svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni (2 Tim 3, 12), upamtimo ovo!

Rimsko carstvo koje je pokušalo uništiti rano kršćanstvo kasnije je postalo kršćansko carstvo, u kojemu je i danas centar našega kršćanstva.

Oni koji su Isusa, Božjega Sina, razapeli poput zločinca, mislili su da je Njegovom smrću završila priča o Čovjeku koji je čudesa i znamenja činio, On je postao zvijezda koja privlači milijarde ljudi sa svih strana svijeta.

Snaga Uskrsloga Gospodina zrači na svako ljudsko biće na zemlji, čak i na Njegove neprijatelje. Svakom progonitelju kršćanstva Isus govori iste riječi koje je rekao Savlu iz Tarza, koji je pokušao uništiti Crkvu na njezinu početku: Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana boriti (Dj 8, 3; 26, 14).

Isus Krist, čije je ime Emanuel - Bog s nama - obećao je svima koji Ga slijede Svoju živu prisutnost i zaštitu riječima:

I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta (Mt 28, 20).

A kršćani će pokoriti zle sile današnjeg vremena snagom Krvi Kristove i riječju svoga svjedočanstva. Zmaj progonstava bit će slomljen, a snaga Uskrsloga Krista pokazat će se u obraćenju progonitelja i ubojica kao što se dogodilo u slučaju sv. Pavla.

I Crkva će, snagom Uskrsloga Gospodina, ponovo ustati ojačana sadašnjom krizom koju proživljava i bit će i ostati kao jedna, sveta, katolička i apostolska.

Krist je centar i središte čovječanstva i On će sjati nad svima i vladat će ovdje na zemlji, a kada dođe čas, On će svoje vjerne okupiti u Svom kraljevstvu u vječnosti.

I naš zemljak, junak i svjedok vjere, Marko, obasjan svjetlom Kristovim, nije ga se odrekao.

Zato je, vjerujemo, doživio i živi životom u punini i sada je zajedno s Izvorom svjetla – Kristom Gospodinom u vječnosti! Amen!

Stolac, subota 30. IV. 2016.

Don Ante Luburić,


[1] Mučeništvo Marka Milanovića, priredio Paro Milanović,  Mostar, 2010., str.154-156.

POVEZANI ČLANCI

29. lip 2016
Biskup Ratko Perić
03. lip 2016
Msgr. Želimir Puljić
02. lip 2016
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

29. lip 2016
Biskup Ratko Perić
03. lip 2016
Msgr. Želimir Puljić
02. lip 2016
Biskup Ratko Perić