Vijesti
18. July 2019.
Foto:
KIUM

Ovoga ljeta - do polovice srpnja - zbilo se više događaja koje je zbog njihove učestalosti bilo teško i pratiti uobičajenim bilješkama i osvrtima na portalu. Stoga u vidu  kratke kronike navodimo one važnije. 

Nadbiskup - Nuncij Rajič (r. 1959). Apostolski nuncij msgr. Petar Rajić, nakon četverogodišnjega službovanja u Angoli, Sv. Tomi i Principu u Africi, imenovan je 15. lipnja 2019. Nuncijem u Litvi (namijenjene su mu i Latvija i Estonija) sa sjedištem Nuncijature u Vilniusu, glavnom gradu Litve.

- Don Petar je zaređen za svećenika u mostarskoj katedrali, 29. lipnja 1987., inkardiniran u Trebinjsko-mrkansku biskupiju.

- Kratko je bio župni vikar u hrvatskoj župi Kraljice Hrvata u Torontu, 1987.-1989.

- Postdiplomski studij u Rimu, 1989.-1993., najprije kao pitomac Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, a zatim u Papinskom akademiji za diplomate s doktoratom iz kanonskoga prava na Papinskom lateranskom sveučilištu, 1993.

- Počeo je kao tajnik Apostolske nuncijature u Iranu, 1993.-1996., zatim u

- Litvi, Latviji i Estoniji, 1996.-1998.

- Dužnosnik je Državnoga tajništva Svete Stolice u Vatikanu, 1998.-2003,

- Dvorski prelat Njegove Svetosti, 2003.-2009.

- Dužnosnik Prefekture Papinskoga doma, 2007.-2009..

Za biskupa je zaređen u mostarskoj katedrali, 2010. Zaredio ga državni tajnik kard. Bertone. Naslovni nadbiskup Sarsenteruma (antičke dijeceze u današnjem Stocu).

- Apostolski nuncij u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jemenu, te istodobno Apostolski delegat na Arapskom poluotoku, 2010.-2015.

- Nuncij u Angoli, Sv Tomi i Principu, 2015.-2019.

- Don Petar je 8. srpnja završio misiju u Angoli, a u Litvi je već 10. srpnja predao vjerodajnice (vidi foto).

Litva ima oko 3,5 milijuna stanovnika, od toga 79% katolici.

Latvija ili Letonija broji oko 2.250,000, od toga 24% katolici.

Estonija s oko 1.300.000 žitelja, među kojima je 6.000 katolika. Estonija nema biskupije, sva je Apostolska administratura.

Čestitamo don Petru, Nunciju na novoj službi!

Novi diplomat Zubac (r. 1989.). Vlč. don Tomislav Zubac, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, iz župe Čitluk, postigao je doktorat iz kanonskoga prava, 29. svibnja ove godine, na Papinskom lateranskom sveučilištu, a potom u lipnju položio predmete iz vatikanske Diplomatske škole. Početkom srpnja imenovan je tajnikom Apostolske nuncijature u afričkoj Nigeriji, koja broji oko 180 milijuna stanovnika, od toga su oko 14% katolici (48% razni kršćani). Doktorska radnja, kojoj je dio od 120 stranica (Uvod, 4. poglavlje, temeljno, i Literatura) ovih dana objavljen u obliku knjige nosi naslov: Udio građanske vlasti u proviđanju biskupske službe u ugovorima Svete Stolice s europskim zemljama (izvorni titul: La partecipazione dell'Autorità civile alla provvista dell'ufficio episcopale negli Accordi della Santa Sede con Paesi europei).

Don Tomislavu želimo od Boga sretan početak diplomatske misije u službi Svete Stolice!

Diplomirani teolozi. U lipnju ove godine trojica hercegovačkih biskupijskih bogoslova, s boravkom u Kolegiju Družbe Isusove na Jordanovcu u Zagrebu, završila su bogoslovni studij na Filozofsko-teološkom institutu koji je pridružen Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu. Poglavari su oci Isusovci Hrvatske provincije. Ta su trojica:

Antonio Krešić (r. 1993.) diplomirao je sa završnim usmenim ispitom 23. lipnja. Naslov diplomske radnje. Sakrament krštenja – životvornost kršćanskoga života. Voditelj: mr. Blaženko Nikolić. Radom su obuhvaćene teme: Općenito o svetim sakramentima, Sakrament krštenja, Materija i forma, Povijesni pregled, Obred krštenja, Simbolički govor u krštenju. Antonio je rodom iz župe Hrasno, Trebinjska biskupija. Roditelji su mu Nikola i Marica r. Obad. Maturirao je u čapljinskoj gimnaziji 2010. Pohađao je Pravo na Sveučilištu u Mostaru i 2014. javio se u bogosloviju. Poslan je na Jordanovac gdje je uspješno završio dvogodišnje filozofsko i trogodišnje teološko obrazovanje pripremajući se za svećenika. 

Ante Jukić (r. 1994.) diplomirao je završnim usmenim ispitom 27. lipnja. Naslov diplomske radnje: Sakrament svetoga Reda. Voditelj. dr. Ivan Antunović, isusovac. Uz Uvod, Zaključak i Literaturu, radnja je podijeljena u šest dijelova: Pojam svećeništva u Starom Zavjetu, u Novom Zavjetu, u Crkvenom učiteljstvu, Stupnjevi sv. Reda; Djelitelj, primatelj, forma i materija; Učinci sakramenta. Ante je rodom iz župe Posušje. Roditelji su mu Mario i Danica r. Budimir. Ante je maturirao u travničkoj gimnaziji. Javio se u bogosloviju i 1914. poslan na Jordanovac, gdje je uspješno završio petogodišnji filozofsko-teološki studij.

Mate Pehar (r. 1996.) diplomirao je sa završnim usmenim ispitom 23. lipnja. Naslov diplomske radnje: Alojzije Stepinac – na pravdi i u nadi protiv totalitarizama. Voditeljica: dr. Martina s. Ana Begić. Dva su glavna dijela: „Krjepost pravednosti u kontekstu moralnog teologa A. Živkovića i nadbiskupa Stepinca“ te „Alojzije Stepinac protiv komunističke nepravde u nadi do hrabrog mučeništva“. Mate je rodom iz katedralne župe u Mostaru. Roditelji su mu: Borislav i Kata r. Turudić. Maturirao na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru, 1914. i javio se u bogosloviju. Biskup ga je poslao na studij na Jordanovac u Zagreb, gdje je s uspjehom završio petogodišnji filozofsko-teološki tečaj.    

Početkom rujna spomenuti bogoslovi - s diplomom u teologiji -  priključili bi se svećenicima u trodnevnim duhovnim vježbama u Emausu, a napose bi proveli još dva dana da se dopuni petodnevlje koje je uvjet za đakonsko ređenje. Nakon toga predviđa se, u Gospodinu, da bi bili poslani na župe s pohađanjem programa Šeste godine na Nadbiskupskom pastoralnom institutu u Zagrebu.

Čestitamo diplomiranim bogoslovima Antoniju, Anti i Mati i izražavamo im srdačnu dobrodošlicu u stupnjevito uključivanje u službu Crkve u Hercegovini! 

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE