Vijesti
08. November 2017.
Foto:
Naslovnica

Donal Foley (1956.), britanski znanstvenik sveučilišnoga humanističkog i teološkog usmjerenja, stručnjak u proučavanju fatimskih potvrđenih ukazanja i međugorskih nepotvrđenih „viđenja“ i „ukazanja“, urednik izdavačke kuće Theotokos Books, objavio je 2002. na engleskom jeziku knjigu Marian Apparitions, the Bible and the Modern Word [Marijinska ukazanja, Biblija i moderni svijet].

Ta je knjiga prevedena na talijanski jezik i objavljena 2004. godine: Il libro delle apparizioni mariane. Influenza e significato nella storia dell’uomo e della Chiesa [Knjiga o marijinskim ukazanjima. Utjecaj i značenje u povijesti čovjeka i Crkve].

Od istoga auktora godine 2006. izišlo je prvo izdanje knjige na engleskom Understanding Medjugorje. Heavenly Visions or Religious Fraud? [Kako shvatiti Medjugorje: nebeska viđenja ili religiozna prijevara?].

Ta je knjiga je doživjela drugo, prošireno izdanje 2011. godine pod naslovom Medjugorje Revisited. 30 Years of Visions or Religious Fraud? [Kritički viđeno Međugorje. 30 godina viđenja ili religiozne prijevare?] s predgovorom švicarskoga mariologa dr. Manfreda Haukea.

Istodobno izišla je u Augsburgu Foleyeva knjiga i u njemačkom prijevodu Medjugorje verstehen. Himmlische Visionen oder fromme Illusion? [Kako razumjeti Međugorje. Nebeska viđenja ili pobožna prijevara?].

U listopadu ove godine ista je knjiga, ali proširena i dopunjena sve do 2017. godine, izišla i u talijanskom prijevodu: Comprendere Medjugorje. Visioni celesti o inganno religioso? Ovomu talijanskom izdanju i prijevodu napisao je predgovor talijanski pisac koji je prije deset godina, 2007., objavio kritičku studiju Medjugorje. È tutto falso [Međugorje. Sve sama prijevara].

Ovdje donosimo Predgovor koji je napisao M. Corvaglia ovogodišnjem talijanskom prijevodu  Foleyeve knjige

PROSLOV

Marco Corvaglia

Uspjeh koji je postigao fenomen kao što je ovaj međugorski, kao da se dobrim dijelom duguje akciji onih koji o tome pišu i donose prikaze, a to su gotovo uvijek oduševljenici, pobornici, koji se u pravilu ne ističu željom da shvate istinsku stvarnost samih činjenica.

S druge strane, onaj koji kritičkim duhom ispituje Međugorje, ima strpljivosti, hrabrosti i snage da se čuje njegov glas, znajući da onoga koji kazuje neugodne stvari suprotna strana poima negativno kao nekakva „kvaritelja veselja“ ili čak još gore.

Jedna od malobrojnih iznimaka na ovom području jest Donal Foley koji se pravim kritičkim osjećajem bavi Međugorjem i ne boji se reći također neugodne istine. Tako auktor, s prijevodom ove knjige (izvorno objavljene na engleskom 2011. pod naslovom Medjugorje Revisited) stavlja plod svojih studija na raspolaganje i čitateljima talijanskoga jezika.

Tekst je Donala Foleya produbljen, jasan i dokumentiran. Nema aspekta koji on zanemaruje ispitujući povijesni kontekst u kojem su, već davne 1981., navodna „ukazanja“ nastala, izvorne veze s Karizmatičnom obnovom, zatim likovi „vidjelaca“, narav „poruka“ (koje su u prvim godinama često obilježene apokaliptičnim tonom, potom izostavljene), snaga propagande s kojom treba povezati i tzv.“znanstvene studije“, i još toliko drugoga.

Iz osobnoga mi je iskustva poznato, jer sam se i sam kritički proučavao temu više godina, koliko je teško da te čuje onaj koji drugačije misli ili čak smatra da je njegov život našao smisao u Međugorju. Ali znam također da je jedan takav pothvat sve drugo samo ne nemoguć. Eto motiva zbog kojega jedna smiona knjiga, kao što je ova Donala Foleya, ima smisla i koja, uz poštovanje auktorove nakane smirene u svome izlaganju, ne ide za tim da ikoga predobiva a još manje prisiljava. Njegova je svrha pridonijeti da se čuje drugo zvono, da kritički izvijesti. Tko želi čitati, moći će iz toga povući vlastite zaključke. Dostojanstvo ljudskoga bića ima temelj u svojoj slobodi da samostalno vrjednuje i odlučuje, bez manipulacija i mistifikacija. Ali takva je sloboda moguća samo ondje gdje postoji potpuna spoznaja činjenica. Ovo je duh iz kojega je nastala knjiga Donala Foleya.

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE