Vijesti
05. June 2018.
Foto:
nepoznato

U mostarskoj katedrali - za čiju se gradnju s biskupima Petrom i Pavlom najviše zalagao njihov generalni vikar msgr. Marko Perić - slavljena je sv. Misa za pokojnoga biskupa Marka, u utorak 5. lipnja 2018., u povodu 35. obljetnice njegove smrti. Uz biskupa Ratka sudjelovala su šestorica svećenika iz katedrale i s Biskupskoga ordinarijata.

U prigodnoj homiliji biskup je govorio o Kristovu ostvarenu uskrsnuću i o našem budućem. Kao u Isusovo doba, kada su bile dvije glavne struje, farizejska koja je vjerovala u uskrsnuće tijela, i saducejska koja u to nije vjerovala, tako se i danas čovječanstvo svrstava u dva dijela. Jedni vjeruju u Isusa Krista mučenoga, umrloga i uskrsloga, a drugi dio ljudskoga roda u njega ne vjeruje. Ta vjera ima svoje posljedice: vjerujemo da je Otac nebeski, uskrisivši Isusa od mrtvih, dao mu svu vlast na nebu i na zemlji: On će suditi sve čovječanstvo, i vjernike i nevjernike, na Posljednjem sudu. Koji su dobro činili, ući će u život vječni; a koji su nepravdu činili, doživjet će osudu vječnu.

Mi se danas sjećamo jednoga našega hercegovačkoga svećenika i potom kotorskoga biskupa, Marka Perića.  Život mu se može promotriti u tri razdoblja:

školovanje od 1934. do 1953. u Bijelom Polju, u Travniku i u Zagrebu, dvadeset godina, uvijek odličan u svemu, i u učenju i u vladanju;

svećenikovanje od 1952. do 1981. u četiri-pet župa po Hercegovini, a najviše na Ordinarijatu u Mostaru, desna ruka biskupima Petru i Pavlu, osobito u proučavanju „hercegovačkoga slučaja“. On je u neku ruku tihi mučenik toga slučaja: godine 1974. na jednoj krizmi podmuklo ga je udario jedan nečovjek u potiljak glave tako da su mu posljedice stvorile tumor koji se razvijao na mozgu, od čega je kasnije i preminuo;

biskupovanje u Kotoru od 1981. do 1983. zdravstvena mu se situacija pogoršavala, liječenje na poliklinici Gemelli u Rimu uključilo je i tešku operaciju na mozgu, koja je trajala više od 20 sati. I preminuo. Pokopan je u kripti mostarske katedrale.    

 *****

Kratak životopis

Marko Perić rođen je 14. listopada 1926. u Donjim Jasenjanima, župa Bijelo Polje-Potoci, Mostarsko-duvanjska biskupija, u obitelji od devetero djece: četiri brata i pet sestara. Osnovnu je školu pohađao kod sestara franjevaka u Bijelom Polju (1934.-1938.). Gimnaziju do 7. razreda u Travniku, 1938.-1945. Tek 1947. nastavio je 8. razred u sjemenišnoj gimnaziji na Šalati u Zagrebu, gdje je 1948. maturirao. U siječnju 1949. upisao se na Bogoslovni fakultet u Zagrebu, gdje je 1953. diplomirao; 1954. magistrirao i 1966.  doktorirao.

Zaređen je za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije, 29. lipnja 1952. u Zagrebu. Služio je najprije kao duhovni pomoćnik u Bijelom Polju i Drežnici: 1953. Zatim kapelan u Rašeljkama: 1954. Župnik u Vinici: 1954.-1956. Župnik u Šipovači: 1956.-1957.

Tajnik biskupa Petra Čule: 1958.-1980. Kao takav obavljao je uz biskupa sve potrebne službe na Ordinarijatu. Generalni vikar biskupa Čule: 1970.-1971.; biskupa Pavla Žanića 1980.-1981. Generalni provikar sa svim pravima i ovlastima generalnoga vikara: 1971.-1980. Monsinjor ili počasni prelat Njegove Svetosti od 1972.

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je biskupom kotorskim, 29. travnja 1981. Za biskupa je zaređen 26. srpnja iste godine u kotorskoj katedrali sv. Tripuna.

Napisao je brojne stranice crkvenih spisa, koji se čuvaju ponajviše na Ordinarijatu u Mostaru. Izvrstan poznavatelj crkvenih povijesnih i modernih prilika u Hercegovini.

Glavno mu je djelo Hercegovačka afera. Pregled događaja i Važniji dokumenti, Mostar, 2002., 557 stranica.

Doktorska radnja Deproletarizacija radništva po načelima katoličke socijalne nauke objavljena je s glavnim naslovom Radničko pitanje u kršćanskoj sociologiji, Mostar, 1997.

Tiskano mu je također više radova, a o njemu je, u povodu 70. obljetnice rođenja (1926.-1996.), u Mostaru održan simpozij s više predavanja koja je za tisak priredio don Ante Komadina, Veličina evanđeoske malenosti. Život i rad don Marka Perića, Mostar, 1997. (vidi sliku).