Komentar
22. March 2016.
Foto:
nepoznato

Na Golgoti u grobu. Mirno leži u Arimatejčevoj novoj grobnici nakon strahovitih udaraca, pljuvanja, bičeva, čavala, razapinjanja: Gospodin Isus Krist, Otkupitelj i Spasitelj. Od Velikoga četvrtka poslije ponoći kroz cijelo jutro Velikoga petka: ispitivanje, mrcvarenje, suđenje, trnovo krunjenje do presude i križnoga puta i nakon više sati na križu do smrti s predanim duhom u ruke Božje. Leži povojima povezan i nepomičan čeka svoj čas veličanstvene pobjede nad smrću koja je plod grijeha čovječanstva; pobjede nad grijehom koji je izazvao đavao i prihvatila ljudska sloboda; i konačno pobjede nad đavlom. Trostruka pobjeda! I da rekne svijetu: Mir vama! Mir trajan, sadržajan, životan!  

Prvo vijećanje u Sinedriju. Unatoč tomu što je najsvetiji dan, Velika pashalna subota, najstroži neradni dan, na dvoru Kajfe, Velikoga svećenika one godine, bijaše  aktivnije nego inače. Noćno vijećanje, koje je inače zabranjeno, pogotovo na pashalne dane. Tu je punac Ana, zet mu Kajfa i najistaknutiji članovi Velikoga vijeća ili Sinedrija, prvi srodnici bogati saduceji od kojih su neki svoje članstvo platili svojim bogatstvom - Rimljanima. Rimljani su imali najmoćniji glas u postavljanju Velikoga svećenika i Sinedrija. Nisu sva šezdesetorica članova na neobičnu i nezakonitu vijećanju, dosta je bio kvorum! Vijećnici se dogovoriše da jedno izaslanstvo pođe k Pilatu.

Drugo vijećanje u Pretoriju. Ranim subotnjim jutrom uputi se sinedrijska delegacija na Pilatov dvor, takozvani Pretorij. Tu se „sabraše glavari svećenički i farizeji kod Pilata“ (Mt 27,62). Rekoše mu u jedan glas: „Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću'. Zapovjedi, dakle, da se grob osigura sve do trećega dana, da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih'. I bit će posljednja prijevara gora od prve.“ Pilat samo reče: „Imate stražu! Idite i osigurajte kako znate!“ Nato oni radosno odu i osiguraju grob kako su najbolje umjeli: „zapečate kamen i postave stražu“ (Mt 27,63-65), izvješćuje nas Matej, bivši carinik, Isusov apostol i evanđelist.

Ipak uskrsnuo! Nije mogao izdržati u hladnu i mračnu grobu, on koji je sama božanska vatra Ljubavi i Svjetlo od Svjetla. U rane jutarnje sate nedjelje, trećega dana nakon smrti i pokopa, probudi se božanski usnuli Sin. I preobrazi se njegovo cijelo tijelo. Rane se vide, ali su zacijeljene. Otisci su čavala tu, ali posve preobraženi, presjajni. Novi način života. Mir vama, apostoli! Mir svemu svijetu! Prazan grob! Vojnička uzbuna!

Treće vijećanje opet u Sinedriju. „Neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo“ (Mt 28,11). Ispričaše rimski vojnici kako je nastao žestok potres, grob raspuknuo. Anđeo Gospodnji otkotrljao kamen i sjeo na nj: „Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe“ (Mt 28,2-4). Kada su došli k sebi, doletješe zadihani glavarima svećeničkim. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnoga novaca i dadoše vojnicima govoreći: „Recite: 'Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga'. Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.“ Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni (Mt 28,12-15). Radi svake sigurnosti glavari svećenički otiđoše k Pilatu i „uvjeriše“ ga da vojnici budu mirni. Nisu ga puno morali „uvjeravati“!   

Kako je kružio novac onih dana? Od Velikoga četvrtka do Velikoga Uskrsa nad Isusom Živim, Mrtvim i Uskrslim okreće se čvrsta valuta po Jeruzalemu. Dok njega kupuju i prodaju, i na njegov račun trguju, on svojom gorkom Mukom, strašnom Smrću i slavnim Uskrsnućem božanskom Krvlju otkupljuje sve čovječanstvo.

Otkupitelju naš, veličanstven li se i u Smrti i u Uskrsnuću svome! Daj da oči naše budu usmjerene na Tvoje slavno Uskrsnuće i na naše buduće.

Svima sretni Kristovi Uskrsni blagdani!

Mostar, 10. ožujka 2016.

+ Ratko Perić, biskup

POVEZANI ČLANCI

05. kol 2018
Biskup Ratko Perić
18. lip 2018
Biskup Ratko Perić
30. ožu 2018
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

05. kol 2018
Biskup Ratko Perić
18. lip 2018
Biskup Ratko Perić
30. ožu 2018
Biskup Ratko Perić