Vijesti
14. May 2017.
Foto:
Cnak

U drugu nedjelju svibnja 2017. godine biskup Ratko Perić, apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, u povodu 40. obljetnice svetišta Kraljice mira u Hrasnu, 30. obljetnice prvi put izgovorene molitve iz srca i usta kardinala Franje Kuharića i 20. obljetnice kada je sveti Ivan Pavao II.  poslao telegramsku čestitku biskupu, svećenstvu i puku u povodu proslave Kraljice mira, izmolio je posvetnu molitvu kod Gospina kipa na Gradini u župi. Od 1987. svake se godine moli ova Molitva na proslavi Kraljice mira, koju ovdje prenosimo.

Bezgrješna Djevice Marijo, Ti živiš dušom i tijelom u nebeskoj slavi, ali svojom majčinskom ljubavlju bdiješ nad Crkvom Božjom i svim stanovnicima zemlje. Svrni svoj pogled ljubavi i milosrđa na sve nas ovdje okupljene oko Tvoga Lika, Kraljice mira!

Majko Božja i Majko naša, kada si u času navještenja izgovorila riječ svoje vjere, poslušnosti i ljubavi, u Tvom se djevičanskom krilu snagom Duha Svetoga utjelovila vječna Riječ – Sin Božji da bude za nas i s nama Sin Čovječji. Tako se Tebi darovao Bog u svojoj milosrdnoj ljubavi da ga Ti uneseš u povijest i daruješ rodu ljudskomu.

Neodjeljiva si suradnica svoga božanskog Sina Isusa Krista u njegovu djelu našega otkupljenja. Dok je Isus za nas umirao na križu, Tebi je pod križem mač boli probô nevinu dušu. Tako si i Ti trpjela za naše spasenje. Tada je Tvoj i naš Otkupitelj svima nama Tebe predao za Majku u redu milosti.

Majko Otkupiteljeva, mi se danas svim srcem povjeravamo Tebi, a Ti nas svojim Srcem i zagovorom predaj Isusu Kristu, našemu Bogu i Spasitelju, da budemo dostojni sinovi i kćeri nebeskog Oca, da budemo vjerna braća i sestre svoga Otkupitelja, da budemo sveti hram Duha Svetoga.

U tome si nam Ti, Milosti puna, najsavršeniji uzor i najsvjetliji putokaz.

S tom čvrstom vjerom posvećujemo se danas Tvomu Bezgrješnom Srcu. Ovom Te posvetom priznajemo radosno i trajno svojom Majkom, Zaštitnicom i Vladaricom, Kraljice mira! Predajemo Ti se svim srcem i svom dušom. Povjeravamo Tvojoj ljubavi sve što imamo i što jesmo.

Majko Crkve, posvećujemo Ti sve svoje obitelji. Unesi u njih Spasitelja da imaju jaku vjeru, čistu ljubav, pobožnost i mir. Obogati ih evanđeoskim duhom da se u njima živi po Božjem zakonu, da budu izvori novih života i škole pravednika. Neka Tvoj ulazak u naše domove ukloni iz njih svaki grijeh protiv života, svaki grijeh protiv bračne čistoće i vjernosti. Neka se ugasi u našim obiteljima svaka sebičnost, oholost i psovka!

Ti, koja razumiješ sve brige i tjeskobe ljudi, izmoli od nebeskog Oca našim očevima jakost i ustrajnost u vršenju očinskih dužnosti. Izmoli im strpljivost u poteškoćama i u radu blagoslov! Izmoli im mudrost Duha Svetoga da po uzoru svetoga Josipa, zaštitnika doma i domovine, budu pravedni i trijezni, dobri i vjerni!

 Ti, Blagoslovljena među ženama, izmoli našim majkama svjetlo Duha Svetoga da imaju velikodušno srce i čistu dušu, da se raduju djeci i da ih primaju kao Božji dar! Poučavaj naše majke da znaju u Božjoj istini i ljubavi odgajati svoju djecu. Ti znadeš najbolje da samo takve obitelji mogu biti spas Crkvi u Hrvata i narodu našemu koji je kroz duga mučna stoljeća čuvao vjeru i branio život, a sada podliježe napasti da izumre i ostavi domovinu pustom.

Djevice Nevina, osobito Te usrdno molimo za našu djecu i mlade. Sve ih štiti i čuvaj onom ljubavlju kojom si ljubila svoga Sina Isusa. Oni su krštenjem postali njegova mala braća. Brani ih i otjeraj od njih napasnika. Nadahnjuj im ljubav za istinu i nevinost! Pod Tvojim okriljem neka rastu u milosti i radosti za vječno blaženstvo u novom nebu i novoj zemlji gdje prebiva pravednost. Izmoli, Majko, našoj Crkvi obilje dobrih svećeničkih i redovničkih zvanja!

Duhovna Majko svih ljudi, posvećujemo Ti svoju župu i svoju biskupiju, cijelu Crkvu našu. Tvojoj brizi izručujemo svoj narod i domovinu.

Pomoćnice kršćana, povjeravamo Ti sve ljude: da dobri ustraju u dobru; da se grješnici vrate Ocu milosrđa; da ljudi mučeni sumnjama i nevjerom nađu svjetlo istine; da očajnima zasja nada!

Tješiteljice žalosnih, pogledaj opasnosti napastovanih, čuj tjeskobne vapaje progonjenih radi pravednosti i smiluj se brigama svih siromaha.

Zdravlje bolesnih, preporučujemo Ti svoje bolesnike da ih obraduješ ozdravljenjem i obogatiš strpljivošću da im trpljenje bude spasonosno! Bdij nad umirućima da im prijelaz u vječni život bude obasjan milošću i oproštenjem.

Kraljice Mira, izmoli ovomu našem nemirnom vremenu novi očiti dolazak Duha Svetoga da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i ljubav; da zavlada mir među svim narodima u istini i pravdi, u sigurnosti!

Majko Crkve, primi našu posvetu, čuj našu molitvu, jačaj našu odluku! Vodi nas Srcu Spasitelja našega Isusa Krista da s njim i po njemu na svršetku našega zemaljskog putovanja uđemo u puninu radosti Presvetoga Trojstva: Oca i Sina i Duha Svetoga! Tako neka bude! Amen!

POVEZANI ČLANCI

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić