Vijesti
01. August 2017.
Foto:
Arhivski snimak

Don Pero Miličević, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, nakon trogodišnjega studija na Pravnom fakultetu Papinskoga gregorijanskog sveučilišta u Rimu položio je posljednji ispit, 23. lipnja 2017. Završni se ispit sastojao od pisana i usmena dijela. Najprije je 19. lipnja rađen pisani ispit iz tri različite materije, a 23. lipnja na usmenom ispitu trojica su profesora, isusovaca, ocjenjivala kandidate: Ulrich Rhode, Damian Astigueta i José Luis Sánchez-Girón Renedo.

Magistarska radnja, izrađena pod vodstvom isusovca prof. Gianfranca Ghirlande, predana je 27. veljače 2017. Tema: „Služba i primat vlasti Rimskoga prvosvećenika od I. Vatikanskoga koncila do danas. Teološko-pravni kriteriji.“ (Il munus e la potestà primaziale del Romano Pontefice dal Concilio Vaticano I fino ad oggi. Criteri teologico-giuridici). 
Radnja je s uvodom (str. 3-4) izrađena u tri dijela:

Prvo poglavlje (str. 5-22) obrađuje definiciju dogme o Papinu primatu vlasti, koja je dogmatizirana još na Firentinskome koncilu (1439.) bulom Laetentur coeli, a svečano potvrđena na I. vatikanskom koncilu (1870.) dogmatskom konstitucijom Pastor aeternus. A taj je dogmatski nauk kanonistički pretočen u pravne norme u Zakoniku kanonskoga prava iz 1917. godine. 

Drugo poglavlje (str. 23-50) obrađuje temu subjekta vlasti i službu Rimskoga biskupa i Biskupskoga kolegija, koja je obrađivana na II. Vatikanskom koncilu (1962.-1965.), osobito u dogmatskoj konstituciji o Crkvi - Svjetlo naroda / Lumen gentium. Uz Papin primat Koncil je istaknuo i kolegijalnu suodgovornost cjelokupna Episkopata u vodstvu Crkve ili Biskupski kolegij, koji djeluje uvijek s Papom i podređen Papi (cum Pontifice et sub Pontifice).

U trećem poglavlju (str. 51-79) protumačeni su kanoni 331-334 Zakonika kanonskoga prava iz 1983. godine, tj. pravne norme o službi – munus, i vlasti - potestas Rimskoga prvosvećenika. Opći zaključak (str. 80-84). 

Radnja obuhvaća oko 90 stranica uključujući i bibliografiju (str. 85-91). Kandidat se poslužio u radnji s više od 280 znanstvenih bilježaka. Hrvatskom bi čitatelju bilo drago vidjeti malo i literature na hrvatskom jeziku, osim jednoga članka Franićeva. Pogotovo u vezi s naukom i stajalištem đakovačkoga biskupa J. J. Strossmayera u odnosu na Papin primat (Oberški, Šuljak, Čečatka,..).

------------------------------------

Don Pero Miličević rođen je 18. lipnja 1986. u Mostaru u obitelji od devetero djece (svi živi). Otac Andrija ubijen je u ratu, 28. srpnja 1993., u Stuparima, župa Doljani, općina Jablanica. Nakon osmogodišnje škole pohađao je Srednju ekonomsku u Mostaru (2002.-2006.). Završivši maturu javio se u bogosloviju. Biskup ga je Perić poslao na isusovački Filozofsko-teološki kolegij u Zagreb. Poslije filozofije i jedne godine teologije (2006.-2009.) poslan je u Rim na sveučilište Gregorijanu s boravkom u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricum. Završio je predviđen studij s diplomom (2009.-2011.), zaređen je za svećenika 2012., služio kao kapelan u Sv. Mateja u Mostaru (2012.-2014.). Nastavio je trogodišnji postdiplomski studij crkvenoga prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta Gregorijane s magisterijem ili licencijatom ove godine. Biskup ga je imenovao osobnim tajnikom u Mostaru.

POVEZANI ČLANCI

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
17. kol 2017
Biskup Ratko Perić
15. kol 2017
Biskup Ratko Perić