Msgr. Ratko Perić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Rođen 2. veljače 1944. u Tuku, župa
Rovišće kod Bjelovara, Hrvatska. 
Roditelji: Grgo i Anica r. Raguž.
Kršten u Rovišću u župnoj crkvi Presvetoga
Trojstva, 5. veljače 1944.
Krizman u Prenju, 12. srpnja 1953.
Krizmatelj: msgr. Andrija Majić, biskupov delegat.

Osnovna škola u Rotimlji, 1951.-1955. i u Crnićima, 1955.-1959.; Sjemenišna gimnazija u Zagrebu, 1959.-1963. Filozofski studij u Zagrebu, 1963.-1965. Teološki studij u Rimu, Papinsko sveučilište Urbanijana, 1965.-1969. Licencijat u lipnju 1969. s tezom: „Uloga kardinala Stepinca u odnosima između Crkve i države“.Đakonat: Rim, 13. travnja 1969. Prezbiterat: Prisoje, 29. lipnja 1969. Reditelj biskup Petar Čule. Poslijediplomski studij na Urbanijani, 1969.-1971., doktorirao 10. prosinca 1971. s tezom: „Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnoga kršćanstva“.Župnik u Trebinju, 1971.-1974. Profesor opće povijesti i grčkoga jezika na Humanističkoj gimnaziji u Dubrovniku, 1972.-1974.Profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji: ekumenska teologija, 1974.-2004. (s prekidima); na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: istočno bogoslovlje, 1991.-1992.; na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu: ekumenska teologija, 1989.-1992.; na Teološkom institutu u Mostaru: ekleziologija i mariologija, od 1993. Rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu imenovan 7. prosinca 1979. Biskup koadjutor mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski imenovan 29. svibnja 1992.Ređen za biskupa: Neum, Križevo, 14. rujna 1992. Posvetitelj Franjo kard. Kuharić; suposvetitelji nadbiskup Josip Uhač i biskup Pavao Žanić.Naslijedio biskupa Pavla Žanića kao dijecezanski biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, 24. srpnja 1993. Konzultor Kongregacije za kler, 1990.-1995. Konzultor Kongregacije za evangelizaciju naroda, 1993.-2003. Član Papinskoga vijeća Cor unum, 1995.-2000.

Biskup
2002-11-24
Biskup
2002-03-29
Biskup
1998-10-01

Biskupova pisana djela

Za pravedan mir (uredio don Ante Luburić)

Mostar, 1995., str. 418 (Biskupski ordinarijat u ratnoj drami, 190.-1994.).

Ekumenske nade i tjeskobe

Mostar, 1993., str. 361. (O ekumenizmu općem i domaćem: članci, osvrti, dokumenti).

Homo imago et amicus Dei - Čovjek slika i prijatelj Božji (priredio)

Rim, 1991., str. (Zbornik u čast prof. dr. Ivana Goluba).

Za Kraljevstvo Božje; Život i djelo nadbiskupa Čule (priredio u suradnji s don Antom Luburićem)

Mostar, 1991., str. 420.

Kraljica mira, Hrasno

1990., 2. izdanje; prvo: S. Batinović, 1978. (O biskupijskom marijanskom svetištu u Hrasnu).

Chiesa Sistina 1589-1989

II. dio, priredio, Rim, 1990. (Predavanja Studijskoga dana u povodu 400. obljetnice crkve sv. Jeronima u Rimu)

Chiesa Sistina 1589-1989

I. dio (priredio), Rim, 1989. str. (Predavanja Studijskoga dana u povodu 400. obljetnice crkve sv. Jeronima u Rimu), str. 205

Dekret o ekumenizmu

 Prijevod i komentar; Komentari Dokumenata Drugog vatikanskog sabora, Zagreb, 1987., str. 15-197.

Narod svome Dumi (priredio u suradnji s don Rajkom Markovićem)

Mostar-Hrasno, 1987., str. 140. (Zbornik u čast msgr. Stjepana Batinovića, župnika u Hrasnu, +1981.).

Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnog kršćanstva

Sarajevo, 1976., I-XIII + 98. (Dio disertacije).