Izdvajamo

Vijesti
Kongregacija za katolički odgoj donijela je 22. veljače 2017. godine Dekret o kanonskom ustanovljenju Teološko-katehetskog instituta u Mostaru (dalje: TKIM) kao crkvene visokoškolske znanstveno-nastavne ustanove u poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (dalje: KBF)....

Vijesti

Na Čistu srijedu, 1. ožujka 2017., održana je korizmena obnova hercegovačkoga klera, dijecezanskoga i redovničkoga, u skladu s Isusovim zahtjevom iz Evanđelja toga dana: Mt 6,1-6.16-18 - o redovitoj...
KIUM
2017-03-01
Budući da „Crkva Boga živoga“ jest „stup i uporište istine” (1 Tim 3,15), sva dosadašnja istraživanja „međugorskog fenomena” išla su za tim da se ustanovi istina: jesu li ukazanja vjerodostojna ili...
Biskup Ratko Perić
2017-02-28
Since “the Church of the living God” is “the pillar and foundation of truth” (1 Timothy 3:15), the goal of all past research on the “Medjugorje phenomena” has been to determine the truth: are the...
Bishop Perić
2017-02-27

Osvrti i nagovori

Generalni vikar
2015-12-22

Propovijedi

Biskup Ratko Perić
2016-05-04
Don Ante Luburić
2016-04-30
Biskup Ratko Perić
2016-04-12

Međugorski fenomen

Tiskovni ured Američke Biskupske Konferencije, Catholic News Service, objavio je vijest da je 21. listopada 2013. Apostolski nuncij u SAD-u msgr....
KIUM
2013-11-07
U dogovoru sa župnim upraviteljem Međugorja, fra Marinkom Šakotom, biskup Ratko Perić u subotu, 4. svibnja, za vrijeme sv. Mise podijelio je...
KIUM
2013-05-04
U nedavnom razgovoru na internetu o crkvenoj odredbi da se krštenje djeteta u pravilu obavlja u župi prebivališta njegovih roditelja, jedan je...
KIUM
2012-06-06
Proslov u Norme o postupku u razlikovanju navodnih ukazanja ili objava      1. Kongregacija za nauk vjere mjerodavna je u pitanjima...
Kongregacija za nauk vjere
2012-05-23

Vijesti iz župa

Dokumenti i okružnice

Pročitajte naše okružnice ili preuzmite dokumente.

Pogledaj

Galerija

Pogledajte foto,audio i videozapise u našoj galeriji!

Pogledaj

Preporučujemo

Posjetite stranice koje preporučujemo te web stranice naših župa.

Pogledaj

Knjige

Preuzmite knjige koje preporučujemo!

Pogledaj