Knjige
22. February 2016.

Duhovne vježbe po učenicima i suradnicima apostolskih prvaka Petra i Pavla, Cnak 109, Mostar, 2008., str. 312. Dvadeset i dva naslova pod kojima se obrađuju osobe prve Crkve: Akvila i Priscila, Apolon, Aristarh, Barnaba, Dema, Epafra, Epafrodit, Figel i Hermogen, Filet i Himenej, Filip, Kornelije, Lidija, Luka, Marko, Nikola, Onezifor, Onezim, Silvan, Stjepan, Tihik, Timotej, Tit. U Pavlovoj godini s Pavlovim suradnicima ili učenicima iz dana u dan.

POVEZANI ČLANCI

POVEZANI ČLANCI