Vijesti
26. December 2017.
Foto:
www. mandino-selo.com

Propovijed biskupa Ratka na đakonskom ređenju četvorice kandidata, u Kongori, na blagdan sv. Stjepana đakona i prvomučenika,

Kada pročitamo ovih šest redaka iz današnjega Evanđelja s nekoliko važnih uputa koje Isus kazuje apostolima šaljući ih u svijet (Mt 10.17-22), jasno možemo razabrati da je evanđelist i apostol Matej, svjedok očevidac, pokupio razne zgode i naputke Gospodinove i složio ih zajedno kao što je složio onih Osam blaženstava (5,1-12), ili onih Deset čudesa (pogl. 8-9), ili onih Osam prispodoba (13,1-52). Kao pravi učitelj, sustavan profesor, koji zna predati svojim studentima Isusov nauk, tako je sv. Matej i ovdje sastavio šest redaka s pravilima kako ovaj svijet postupa prema Isusovim učenicima i sljedbenicima, i kako bi se trebali ponašati Isusovi učenici - đakoni, prezbiteri, biskupi u odnosu na svijet.

Prvo – „Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati vijećima i po svojim će vas sinagogama bičevati.“ - Nitko od nas ne može ne ostati zadivljen Isusovom jasnoćom, čestitošću i poštenjem govora i naputaka. On ne uvija niti ikoga zavarava. On razgovijetno kazuje svojim učenicima što ih čeka u svijetu: Učenici, ovo je moja zadaća koju vam povjeravam! Ovo je moj put na kojem se moja zadaća ispunjava. Nema ruža, ni lakoća; nema komfora, ni izležavanja. Apostolski život nije cvjetić do cvjetića, nego bič do biča! Predavat će vas „ljudi“, s kojima ste se vi družili, gradskim vijećima i bičevat će vas u religioznim bogomoljama, u sinagogama! Budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi (Mt 10,16). Ne povjeravajte se bilo komu. Za Isusa drugi evanđelist, sv. Ivan, također svjedok očevidac, zapisa: „No sam se Isus njima [Jeruzalemcima] nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku“ (Iv 2,24-25).

- Jednako i Crkva ponavlja svojim službenicima: Pozivam vas na herojstvo, a ne na uživalaštvo. Javite se, dobrovoljci, koji u srcu osjećate da vas Bog zove. I jasno vam se kaže: čekaju vas izdaje i bičevanja. I to od onih od kojih niste uopće očekivali, kojima ste se povjeravali. Znate li vi da je danas, 2017. godine, u svijetu 500.000 kršćana progonjeno, potjerano iz svojih mjesta, sela, krajeva, biskupija? Je li i ove godine ubijeno 30 kršćana u katedrali u Aleksandriji, a domalo drugih 25 u crkvi u blizini Kaira u Egiptu?

Drugo - Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima. - Država će vas progoniti. Bit ćete dovođeni pred kraljevske sudove, ne zato što ste počinili nekakve zločine, nego: poradi mene i moga imena, zato što ste moji, kaže im Isus. To je zločin u očima svijeta! Kršćani koji donose Božje poruke, koji ističu opsluživanje Božjih zapovijedi, oni su optuženi da izvrću svjetovne zakone i pravila. A kada se obranite, bit će taj vaš postupak na svjedočanstvo i Židovima i poganima. Djela apostolska za apostole Pavla i Silvana u Solunu pišu kako pogani „odvukoše Jasona i neke od braće pred gradske glavare vičući: 'Evo i ovdje onih koji pobuniše sav svijet. Jason ih ugostio. Svi oni rade protiv carskih odredaba: tvrde da postoji drugi kralj – Isus'“ (Dj 17,6-7). Postoji, ali u duhovnom pogledu, on ne oduzima političke krune rimskomu caru.

- Zar je daleka 1945. da je se ne sjetimo? Sjećamo se barem po onih 66 hercegovačkih franjevaca pobijenih i onih 14 hercegovačkih biskupijskih svećenika što „nestalih“ što javno usmrćenih, i dvojice bogoslova, jednoga iz petoga tečaja studija, pred ređenjem, a drugoga iz trećega tečaja. Vi ste mladi kandidati za đakone, a sutra za prezbitere, Josipe i fra Jozo, fra Jure i fra Roberte, u novim vremenima pozvani stati na njihova nekadašnja svećenička mjesta i preuzeti zadaće gdje su oni nekada obavljali. Je li i u ovom posljednjem ratu ubijeno šest biskupijskih svećenika u banjolučkoj biskupiji i tri svećenika franjevca u provinciji Bosni Srebrenoj? I dvije časne sestre? Ništa ti to ne kaže?

Treće - Kad vas predadu, ne budite zabrinuti kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas što ćete govoriti. - Isus kaže učenicima da se ne brinu zbog toga što će na sudovima govoriti, jer kršćani mogu biti doduše u srcu hrabri i poći i na križ, ali nisu uvijek vješti u govoru, pa se boje da ne bi nešto izrekli što će biti više na poniženje negoli na uzvišenje svete vjere. Kaže Isus: Ne bojte se! Bog će vas nadahnjivati što ćete govoriti. Vi se molite, a Bog će vam kazivati kako ćete svjedočiti.

- Blistav nam je primjer ostavio blaženi mučenik Alojzije Stepinac koji je 3. listopada 1946. na komunističkom sudu u Zagrebu veličanstveno svjedočio za božanstvo Isusa Krista: „U školskim udžbenicima tvrdite, protivno od svih dokaza povijesti, da Isus Krist nije postojao. Znajte, Isus Krist je Bog! Za Njega smo spremni umirati, a danas je nauka to, da on uopće nije postojao!“ Ili s obzirom na Gospu: „Za Majku Božju kaže se u knjigama, da je bila bludnica. A znadete li, da je ona za pravoslavne i katolike najsvetiji pojam?“ Stepinac je dao svoj život i za jedinstvo Crkve u hrvatskom narodu s Apostolskom Stolicom u Rimu. Tu je ključ i njihova mučenja i njegova mučeništva.

Četvrto - Ta ne govorite to vi, nego Duh Oca vašega govori u vama!" - Duh Oca nebeskoga to će vam kazivati. U onaj trenutak on će vas nadahnuti. Tako je nadahnuo i današnjega svečara svetoga đakona Stjepana, koji je sažeto, enciklopedijski, prikazao povijest svoga židovskoga naroda (Dj 7,1-53). Očito je izazvao veliku zavist u Židova, pa su ga smaknuli izvan grada. Nisu ni tražili dopuštenja od Rimljana da ga ubiju, kao ono za Isusa. Oni su ga sami kamenovali, nije se mogao identificirati jedan zločinac, jer su svi sudjelovali u zločinu. Sve je to promatrao, i pristao na sve to, i mladi Savao, prije svoga susreta s Isusom pred Damaskom. Možda su Stjepanove molitve i pomogle Savlu da se obrati u Pavla.

- Vi ste, kandidati za đakonat, pozvani biti ne samo hrabri, nego i teološki učeni, i u dogmatici i u fundamentalci, i u moralu i u pravu, da možete dati obrazloženje nade koja je u vama. Zato i studirate pet godina do diplome i šestu godinu u pastoralu s polaganjem pastoralnih ispita.

Peto - "Brat će brata predavati na smrt i otac dijete. Djeca će ustajati na roditelje i ubijati ih. – Isus kazuje kako će se same obitelji njegovih učenika protiviti njihovu stajalištu i svjedočanstvu za Isusa, ali neka ih to ne zbunjuje.

- Obitelji će biti i danas protiv tebe. Ne će ti dati da ideš u sjemenište, u bogosloviju, u redovništvo. Odvraćat će te bližnja rodbina: kuda si zaćorio… Zatvarat će vrata pred vama. Priča jedan svećenik kako je njegov otac bio toliko protiv njega i njegove bogoslovije, da mu nije htio doći na Mladu Misu. „Meni je vrhunska radost moja Mlada Misa, a nije ta tvoja mlâda, koju mi želiš naći!“

Šesto - Svi će vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen." - Eto što očekuje Isus od svojih učenika: ustrajnost do kraja. Do posljednjega daha. Nema spasenja ni oslobođenja dok se ne završi posljednja bitka.

- To su poruke Isusove njegovim sljedbenicima. Čisto i bistro. Ne možete kazati da su vas prevarili i Isus i Crkva. To vam se reklo u početku bogoslovije. To vam se ponavlja na ređenju. To će vam biti i u dekretu za službu. A vi se pokažite hrabri, dosljedni i s potrebnim znanjem Svetoga Pisma i crkvene povijesti! Pretvorite sebe optuženike u Kristove svjedoke! Činite to „blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju“ (1 Pt 3,16). Uspješnije je nevolje podnositi, ako je to volja Božja, nego ih drugima nanositi!

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE