Vijesti
14. May 2017.
Foto:
Cnak

U drugu nedjelju svibnja 2017. godine biskup Ratko Perić, apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, u povodu 40. obljetnice svetišta Kraljice mira u Hrasnu, 30. obljetnice prvi put izgovorene molitve iz srca i usta kardinala Franje Kuharića i 20. obljetnice kada je sveti Ivan Pavao II.  poslao telegramsku čestitku biskupu, svećenstvu i puku u povodu proslave Kraljice mira, izmolio je posvetnu molitvu kod Gospina kipa na Gradini u župi. Od 1987. svake se godine moli ova Molitva na proslavi Kraljice mira, koju ovdje prenosimo.

Bezgrješna Djevice Marijo, Ti živiš dušom i tijelom u nebeskoj slavi, ali svojom majčinskom ljubavlju bdiješ nad Crkvom Božjom i svim stanovnicima zemlje. Svrni svoj pogled ljubavi i milosrđa na sve nas ovdje okupljene oko Tvoga Lika, Kraljice mira!

Majko Božja i Majko naša, kada si u času navještenja izgovorila riječ svoje vjere, poslušnosti i ljubavi, u Tvom se djevičanskom krilu snagom Duha Svetoga utjelovila vječna Riječ – Sin Božji da bude za nas i s nama Sin Čovječji. Tako se Tebi darovao Bog u svojoj milosrdnoj ljubavi da ga Ti uneseš u povijest i daruješ rodu ljudskomu.

Neodjeljiva si suradnica svoga božanskog Sina Isusa Krista u njegovu djelu našega otkupljenja. Dok je Isus za nas umirao na križu, Tebi je pod križem mač boli probô nevinu dušu. Tako si i Ti trpjela za naše spasenje. Tada je Tvoj i naš Otkupitelj svima nama Tebe predao za Majku u redu milosti.

Majko Otkupiteljeva, mi se danas svim srcem povjeravamo Tebi, a Ti nas svojim Srcem i zagovorom predaj Isusu Kristu, našemu Bogu i Spasitelju, da budemo dostojni sinovi i kćeri nebeskog Oca, da budemo vjerna braća i sestre svoga Otkupitelja, da budemo sveti hram Duha Svetoga.

U tome si nam Ti, Milosti puna, najsavršeniji uzor i najsvjetliji putokaz.

S tom čvrstom vjerom posvećujemo se danas Tvomu Bezgrješnom Srcu. Ovom Te posvetom priznajemo radosno i trajno svojom Majkom, Zaštitnicom i Vladaricom, Kraljice mira! Predajemo Ti se svim srcem i svom dušom. Povjeravamo Tvojoj ljubavi sve što imamo i što jesmo.

Majko Crkve, posvećujemo Ti sve svoje obitelji. Unesi u njih Spasitelja da imaju jaku vjeru, čistu ljubav, pobožnost i mir. Obogati ih evanđeoskim duhom da se u njima živi po Božjem zakonu, da budu izvori novih života i škole pravednika. Neka Tvoj ulazak u naše domove ukloni iz njih svaki grijeh protiv života, svaki grijeh protiv bračne čistoće i vjernosti. Neka se ugasi u našim obiteljima svaka sebičnost, oholost i psovka!

Ti, koja razumiješ sve brige i tjeskobe ljudi, izmoli od nebeskog Oca našim očevima jakost i ustrajnost u vršenju očinskih dužnosti. Izmoli im strpljivost u poteškoćama i u radu blagoslov! Izmoli im mudrost Duha Svetoga da po uzoru svetoga Josipa, zaštitnika doma i domovine, budu pravedni i trijezni, dobri i vjerni!

 Ti, Blagoslovljena među ženama, izmoli našim majkama svjetlo Duha Svetoga da imaju velikodušno srce i čistu dušu, da se raduju djeci i da ih primaju kao Božji dar! Poučavaj naše majke da znaju u Božjoj istini i ljubavi odgajati svoju djecu. Ti znadeš najbolje da samo takve obitelji mogu biti spas Crkvi u Hrvata i narodu našemu koji je kroz duga mučna stoljeća čuvao vjeru i branio život, a sada podliježe napasti da izumre i ostavi domovinu pustom.

Djevice Nevina, osobito Te usrdno molimo za našu djecu i mlade. Sve ih štiti i čuvaj onom ljubavlju kojom si ljubila svoga Sina Isusa. Oni su krštenjem postali njegova mala braća. Brani ih i otjeraj od njih napasnika. Nadahnjuj im ljubav za istinu i nevinost! Pod Tvojim okriljem neka rastu u milosti i radosti za vječno blaženstvo u novom nebu i novoj zemlji gdje prebiva pravednost. Izmoli, Majko, našoj Crkvi obilje dobrih svećeničkih i redovničkih zvanja!

Duhovna Majko svih ljudi, posvećujemo Ti svoju župu i svoju biskupiju, cijelu Crkvu našu. Tvojoj brizi izručujemo svoj narod i domovinu.

Pomoćnice kršćana, povjeravamo Ti sve ljude: da dobri ustraju u dobru; da se grješnici vrate Ocu milosrđa; da ljudi mučeni sumnjama i nevjerom nađu svjetlo istine; da očajnima zasja nada!

Tješiteljice žalosnih, pogledaj opasnosti napastovanih, čuj tjeskobne vapaje progonjenih radi pravednosti i smiluj se brigama svih siromaha.

Zdravlje bolesnih, preporučujemo Ti svoje bolesnike da ih obraduješ ozdravljenjem i obogatiš strpljivošću da im trpljenje bude spasonosno! Bdij nad umirućima da im prijelaz u vječni život bude obasjan milošću i oproštenjem.

Kraljice Mira, izmoli ovomu našem nemirnom vremenu novi očiti dolazak Duha Svetoga da vihor milosti prostruji kroz sve savjesti i da se zemljom razlije posvećenje i ljubav; da zavlada mir među svim narodima u istini i pravdi, u sigurnosti!

Majko Crkve, primi našu posvetu, čuj našu molitvu, jačaj našu odluku! Vodi nas Srcu Spasitelja našega Isusa Krista da s njim i po njemu na svršetku našega zemaljskog putovanja uđemo u puninu radosti Presvetoga Trojstva: Oca i Sina i Duha Svetoga! Tako neka bude! Amen!

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE