Vijesti
09. July 2020.
Foto:
KIUM

Bogoslov Mostarsko-duvanjske biskupije, student Filozofsko-teološkoga instituta na Jordanovcu u Zagrebu, Ivan Aničić, na svršetku pete godine studija uspješno je položio ispite, napisao rad od 55 stranica i tako postigao diplomu iz teologije, na blagdan sv. Tome Akvinskoga, 3. srpnja 2020. Mentor mu je bio isusovac o. Ivan Antunović, profesor dogmatskih predmeta na Institutu. Naslov rada: Tragom štovanja Blažene Djevice Marije u Trebinjskoj-mrkanskoj biskupiji. Kratko predstavljamo Aničićev rad.     

Diplomant je u prvom dijelu prikazao štovanje Blažene Djevice Marije u Trebinjskoj biskupiji, a u drugom povijesno nastajanje župa pod Gospinom zaštitom. Služio se knjigama i arhivima, osobito Mostarskoga ordinarijata i Trebinjskoga pro-vikarijata.

Rad je razdijeljen u tri poglavlja:

Prvo, povijest Marijina štovanja u vjeri Crkve. Navedene su četiri Marijine vjerske dogme: Bogorodica - Efeški koncil, 431.; vazda Djevica - ta se biblijska istina uvijek pridaje Gospi i nije bilo potrebno na tu pradogmu dodavati novu povijesnu dogmu o njezinu Djevičanstvu; Bezgrješno začeta - Vatikan, blaženi Pio IX., papa, 1854., i na nebo Uznesena - Vatikan, Sluga Božji Pio XII., papa, 1950. (str. 9-14).

U Drugom dijelu donesena je povijest Trebinjsko-mrkanske biskupije: od početaka u 10. stoljeću do danas. Biskupija je bila pod raznim civilnim vladarima: Nemanjićima, bosanskim kraljevima, otomanskom vlašću, Austrougarskom monarhijom, starom Jugoslavijom, NDH, novom Jugoslavijom i pod današnjom Be-Ha vlašću (str. 15-29).    

U Trećem dijelu opis je župa u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, od njih 15, čak 7 ih je posvećeno Gospi;

Gradac – Uznesenju Blažene Djevice Marije;

Hrasno – Bezgrješnomu začeću Bl. Djevice Marije, s biskupijskim svetištem Kraljice mira, od 1977. godine;

Trebinja – Uznesenju Gospinu na nebu;

Ravno – Rođenju Bl. Djevice Marije; na terenu se nalaze dva groblja s kapelicama blagoslovljenim u čast Gospinu: u ravanjskom groblju Gospi od Pohoda, i u Dubljanima Gospi od Karmela;

Dračevo – Uznesenju Bl. Djevice Marije, a prvotna crkvica u Doljanima iz 1862. služila je kao župna za tadašnju župu Gabelu-Klepce.

Neum – Gospi od zdravlja;

Trebinje – Rođenju Bl. Djevice Marije, župna je crkva 1984. uzdignuta na čast katedrale.

(Gospa je uključena i u naslov Svih Svetih na Aladinićima.)

*****

Ivan je Aničić župljanin katedralne župe u Mostara. Rođen u Mostaru, 21. kolovoza 1996., od oca Anđelka i majke Ružice, r. Jurić. Kršten 13. listopada 1996. Krizman u Mostaru, 12. lipnja 2011. Završio Srednju elektrotehničku školu u Mostaru u lipnju 2015. Prijavio se u bogosloviju i poslan u Zagreb, gdje je uspješno završio petogodište s diplomom. U iščekivanju je da ga biskup rasporedi na župu za pastoralnu godinu i ujedno da pohađa izabrane pastoralne teme na Fakultetu pripremajući se za primanje Reda đakonata. Ivanu, diplomiranu bogoslovu, molimo od Boga obilje pastoralna rada, duhovne radosti i svakovrsne milosti u životu i izabranu svećeničkom zvanju!

POVEZANI ČLANCI

NAJČITANIJE