Vijesti
09. July 2020.
Foto:
KIUM

Bogoslov Mostarsko-duvanjske biskupije, student Filozofsko-teološkoga instituta na Jordanovcu u Zagrebu, Vinko Nenadić, na svršetku pete godine studija uspješno je položio ispite, napisao rad od 35 stranica i tako postigao diplomu iz teologije na blagdan sv. Tome Akvinskoga, 3. srpnja 2020. Mentor mu je bio grkokatolički svećenik dr. Robert Rapljenović, profesor na Institutu. Naslov rada: Papinski primat. Kratko predstavljamo Nenadićev rad.          

Primat se promatra s tri stajališta: kroz povijest, napose na Prvom i na Drugom vatikanskom koncilu (str. 2-15).

Zatim s biblijskoga stajališta: u sinoptičkim Evanđeljima, u Ivanovu Evanđelju i u Pavlovim Poslanicama (str. 16-21). I konačno u trećem dijelu s ekumenskoga gledišta, tj. iz perspektive Pravoslavne Crkve, Protestantskih kršćanskih zajednica i Anglikanskoga zajedništva (str. 22-32). U zaključku diplomirani veli: "Primat Rimskog biskupa kao nasljednika apostola Petra ne priznaje nijedna nekatolička kršćanska Crkva i konfesija. Time stječemo dojam da je Papin pirmat glavna i najveća zapreka jedinsvu kršćana, koji je povezan s ekleziologijom i doktrinom o opravdanju" (str. 33). 

****

Diplomski rad služi tomu da pod vodstvom kvalificirana profesora svaki kandidat pokaže da zna znanstveno čitati i znanstveno pisati. Čitati: da zna uhvatiti glavnu misao, prepričati, doslovno prenijeti kada treba, sažeto izraziti što je opširno izneseno u štivu. Pisati: da se služi metodologijom koju priznaju sve škole, da ni ne pomisli na plagiranje tuđih misli ili riječi ili čak djela. Poštenje iznad svega! I da ne zaboravi Pavlov princip: "Scientia inflat, charitas aedificat - Znanje napuhuje, ljubav izgrađuje" (1 Kor 8,1).   

****

Vinko je Nenadić župljanin župe sv. Josipa u Hercegovačkim Vinjanima. Rođen je od oca Ante i majke Nevenke r. Zrno, u Splitu, 19. siječnja 1997.

Kršten je u Vinjanima, 2. ožujka 1997. Krizman u istoj župi, 26. svibnja 2012.  

Uspješno je završio realnu gimnaziju u Travničkom sjemeništu, 2011.-2015. Prijavio se u bogosloviju i poslan na Filozofsko-teološki institut na Jordanovac, gdje je završio petogodište akademskoga kurikula postigavši diplomu. U iščekivanju je da ga biskup rasporedi na župu za pastoralnu godinu i da ujedno pohađa neke pastoralne predmete na Fakultetu, pripremajući se za primanje Reda đakonata. Vinku, diplomiranu bogoslovu, molimo od Boga obilje pastoralna rada, duhovne vedrine i svakovrsne milosti u životu i izabranu svećeničkom zvanju!

POVEZANI ČLANCI

05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2020
Biskup Ratko Perić

NAJČITANIJE

05. kol 2020
Biskup Ratko Perić
05. kol 2020
Biskup Ratko Perić