Krizmeno slavlje

Na Aladinićima  (Župa Svih Svetih Aladinići i župa sv. Mihovila arkanđela Prenj) - biskup Ratko