LJUBUŠKI DEKANAT

Fra Ljubo Kurtović dekan

 

Župa Grljevići

Don Ante Čarapina, upravitelj župe

 

Župa Humac

Fra Ljubo Kurtovic, župnik

Fra  Dario Dodig, ž. vikar

Fra Radoslav Dragičević, ž. vikar

Fra Jure Brkić, ž. vikar

Fra Tomislav Sablje,  ž. vikar

Fra Marin Karačić, ž. vikar

 

Župa Klobuk

Fra Robert Jolić, župnik

 

Župa Studenci

Don Ivan Štironja, župnik

Don Petar Filipović, ž. vikar 

 

Župa Šipovača-Vojnići

Don Jozo Čirko, župnik

Don Drago Ćurković, ž. vikar

 

Župa Veljaci

Fra Stipan Klarić, župnik

Fra Goran Ćorluka, ž. vikar

 

Župa Vitina

Fra Željko Grubišić, župnik

Fra Petar Ljubićić, ž. vikar