MOSTARSKI DEKANAT

Don Luka Pavlović, dekan

 

Župa Blagaj - Buna

Don Nikola Menalo, župnik

Don Mate Pehar, đakon

 

Župa Drežnica

Don Marko Šutalo, upravitelj župe

 

Župa Glavatičevo

Fra  Ferdo Boban, upravitelj župe

 

Župa Goranci

Fra Ivan Ivanda, upravitelj župe

 

Župa Jablanica

Don Marko Šutalo, župnik

 

Župa Konjic

Fra Vlatko Soldo, upravitelj župe

 

Župa sv. Ivana apostola i evanđeliste

Don Mladen Šutalo, župnik

Don Damir Pažin, ž. vikar

 

Župa sv. Luke evanđelista

Don Ivan Perić, upravitelj župe

 

Župa katedrala – Marija Majka Crkve

Don Luka Pavlović, župnik

Don Niko Luburić, ž. vikart

Don Davor Berezovski, ž. vikar

Don Ante Brajko, duhovni pomoćnik

Don Ante Jukić, đakon

Župa sv. Marka evanđelista

Don Ivan Perić, župnik

Župa sv. Mateja apostola i evanđelista

Don Ivica Boras, župnik

Don Ivan Bijakšić, ž. vikar

 

Župa sv. Petra i Pvala

Fra Bože Milić, župnik

Fra Miljenko Šteko, ž. vikar

Fra Ivan Ševo, ž. vikar

Fra Danko Perutina, ž. vikar

Fra Iko Skoko, ž. vikar

Fra Mate Dragićević, ž. vikar

Fra Filip Sučić, ž. vikar

Fra Ante Marić, ž. vikar

Fra Marko Jurič, ž. vikar

Fra Stanko Ćosić, ž. vikar
 

Župa sv. Tome

Don Krešo Puljić, župnik

 

Župa Nevesinje

Don Ante Luburić, upravitelj župe

 

Župa Potoci

Don Josip Galić, župnik

 

Kapelanija Polja – Masna Luka

Fra Ante Marić, kapelan