Svećenički dom

Don Marko Šutalo, ravnatelj

 

Caritas Mostar - Duvno - Trebinje

Don Željko Majić, ravnatelj

 

Teološko-katehetski institut

Don Marko Šutalo, predstojnik

 

Katehetski ured

Don Ante Pavlović, pročelnik

 

Povjerenstvo za mladež

Don Branimir Bevanda, povjerenik

 

Povjerenstvo za pastoral obitelji

Don Krešo Puljić, povjerenik

 

Povjerenstvo za duhovna zvanja

Don Stipe Gale, povjerenik

 

Povjerenstvo za pastoral ministranata

Don Ivan Aničić, povjerenik

 

Papinska misijska dijela

Don Pero Miličević, dijecezanski ravnatelj

 

Crkva na kamenu

Don Božo Goluža, glavni urednik

 

Bolnička kapelanija 

Don Radoslav Zovko, kapelan