Msgr. Petar Palić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

- Msgr. Petar Palić rođen je u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija, 3. srpnja 1972., u hrvatskoj katoličkoj obitelji od oca Antona i majke Zore r. Gucić. Obitelj je tada živjela u Ajvaliji kod Prištine, a  u Janjevo seli 1978. Osim prvorođenca Petra u obitelji su još četvorica mlađe braće: Nikola, Zdravko, Branko i Leopold.

- Petar osmogodišnju osnovnu školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986.

- Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88., i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira.

- Otac je Anton preminuo 26. prosinca 1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. 

- Katolički bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu: 1990.-1995.

Zaređen za prezbitera Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini: 1. lipnja 1996.

- Svećeničko geslo: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom...“.

- Službovao kao srednjoškolski kateheta; od 1996. predstojnik Katehetskog ureda; od 1998. osobni tajnik tadašnjega biskupa Želimira Puljića i od 1999. ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera u Dubrovačkoj biskupiji - do 2005. godine.

- Biskup Želimir šalje ga na studij moralne teologije u Graz: 2005.-2009. Postiže doktorat s naslovom: Za kulturu života. Zauzimanje Crkve u Hrvatskoj za kulturu života na temelju enciklike Evanđelje života od 1995. do 2005. U vrijeme studija, od 2005. do 2008., biskup Egon Kapellari povjerava mu austrijsku župu Dobl u biskupiji Graz-Seckau.

- Dubrovački mu biskup omogućuje tečaj talijanskoga jezika s boravkom u Zavodu sv. Jeronima u Rimu: 2009.

- Biskupski vikar za pastoral u Dubrovačkoj biskupiji: 2009.-2011.

- Generalni vikar iste biskupije za biskupa Mate Uzinića: 2011.-2017.

- Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu: od 2017.

- Hvarsko-bračko-viški biskup: imenovan: 9. ožujka, zaređen: 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na tvoju Riječ“.

- Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije: imenovan: 11. srpnja 2020. ustoličen: 14. rujna 2020.

Biskup
2007-02-02
Biskup
2006-04-01

Biskupove knjige

Duhovne vježbe po Dvanaestorici, Cnak 86, Mostar, 2005., str. 231. Kratki životopisi dvanaestorice Isusovih apostola na temelju biblijskih mjesta i predajnih podataka. Prikazan je i trinaesti apostol...
Duhovne vježbe po starozavjetnom kralju Davidu, Cnak 88, Mostar, 2005., str. 229. Petnaest duhovnih razmišljanja na temelju biblijskih poglavlja o Davidovu životu i djelu, o njegovim pothvatima,...
Duhovne vježbe po sv. Pavlu, Cnak 102, Mostar, 2006., str. 245. Dvadeset razmatranja o Pavlovu životu, djelu i misionarskom hodu, napose o njegovu obraćenju. Umjetnik Franjo Francina Dolenec oslikao...

Biskupova pisana djela

Isus silan na djelu

Duhovne vježbe, Mostar, 2013., str. 309.

Jobovi bolovi i Božji blagoslovi

Duhovne vježbe, Mostar, 2012., str. 239.

Isusovi sugovornici

Duhovne vježbe, Mostar, 2011., str. 295.

Isusove sugovornice

Duhovne vježbe, Mostar, 2010., str. 264.

Abrahame! Abrahame!

Duhovne vježbe, Mostar, 2009., str. 280. 

Znamenita imena iz apostolskih vremena

Duhovne vježbe, Mostar, 2008., str. 314.

Mojsije! Mojsije!

 Duhovne vježbe, Mostar, 2007., str. 275.

Savle, brate, progledaj!

Duhovne vježbe po sv. Pavlu, Mostar, 2006., str. 245.

Ti si taj čovjek

Duhovne vježbe po Davidu, Mostar, 2005., str. 229.

Da nisam ja, Gospodine?

Duhovne vježbe po Dvanaestorici, Mostar, 2005., str. 231.