Msgr. Ratko Perić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

Rođen 2. veljače 1944. u Tuku, župa
Rovišće kod Bjelovara, Hrvatska. 
Roditelji: Grgo i Anica r. Raguž.
Kršten u Rovišću u župnoj crkvi Presvetoga
Trojstva, 5. veljače 1944.
Krizman u Prenju, 12. srpnja 1953.
Krizmatelj: msgr. Andrija Majić, biskupov delegat.

Osnovna škola u Rotimlji, 1951.-1955. i u Crnićima, 1955.-1959.; Sjemenišna gimnazija u Zagrebu, 1959.-1963. Filozofski studij u Zagrebu, 1963.-1965. Teološki studij u Rimu, Papinsko sveučilište Urbanijana, 1965.-1969. Licencijat u lipnju 1969. s tezom: „Uloga kardinala Stepinca u odnosima između Crkve i države“.Đakonat: Rim, 13. travnja 1969. Prezbiterat: Prisoje, 29. lipnja 1969. Reditelj biskup Petar Čule. Poslijediplomski studij na Urbanijani, 1969.-1971., doktorirao 10. prosinca 1971. s tezom: „Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnoga kršćanstva“.Župnik u Trebinju, 1971.-1974. Profesor opće povijesti i grčkoga jezika na Humanističkoj gimnaziji u Dubrovniku, 1972.-1974.Profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji: ekumenska teologija, 1974.-2004. (s prekidima); na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu: istočno bogoslovlje, 1991.-1992.; na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu: ekumenska teologija, 1989.-1992.; na Teološkom institutu u Mostaru: ekleziologija i mariologija, od 1993. Rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu imenovan 7. prosinca 1979. Biskup koadjutor mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski imenovan 29. svibnja 1992.Ređen za biskupa: Neum, Križevo, 14. rujna 1992. Posvetitelj Franjo kard. Kuharić; suposvetitelji nadbiskup Josip Uhač i biskup Pavao Žanić.Naslijedio biskupa Pavla Žanića kao dijecezanski biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, 24. srpnja 1993. Konzultor Kongregacije za kler, 1990.-1995. Konzultor Kongregacije za evangelizaciju naroda, 1993.-2003. Član Papinskoga vijeća Cor unum, 1995.-2000.

Biskupove knjige

Duhovne vježbe po Mojsiju, Cnak 104, Mostar, 2007., str. 274. Osamnaest razmatranja o Mojsijevoj vodstvenoj ulozi u Izlasku „iz kuće ropstva“, iz Egipta, u Obećanu zemlju, Palestinu. Slikar Ljubo Lah...
Duhovne vježbe po učenicima i suradnicima apostolskih prvaka Petra i Pavla, Cnak 109, Mostar, 2008., str. 312. Dvadeset i dva naslova pod kojima se obrađuju osobe prve Crkve: Akvila i Priscila,...

Biskupova pisana djela

Kroz mnoge nam je nevolje

 Mostar, 2004., str. 330. Drugo dopunjeno izdanje, Mostar, 2006., str. 377.; reprint u Australiji, 2007. (Govori, razgovori, osvrti i pisma, 1997.-2005.); prijevod na engleskom jeziku, 2007.

Primi pečat Duha Svetoga

Četvrto dopunjeno izdanje, Mostar, 2003., str. 111. (Udžbenik za krizmanike).

Kćeri poslušna

Mostar, 2003., str. 190. Drugo izdanje, Mostar, 2004., str. 220. (Članci i predavanja o blaženoj Mariji Petković).

Naravni porivi i nadnaravni darovi

Mostar, 2003., str. 302. (Sedam darova Duha Svetoga u konfrontaciji sa sedam glavnih grijeha), Dodatak: Bonton. Drugo prošireno izdanje 2008., str. 345.

Ogledalo Pravde

Mostar, 2001., str. 319. (Biskupski ordinarijat Mostar o navodnim ukazanjima i porukama u Međugorju. Kompjutorski složio don Dražen Kutleša).

Da im spomen očuvamo

Mostar, 2000., str. 424. (Biskupi i svećenici Trebinjsko-mrkanske biskupije u posljednja četiri stoljeća, i Mostarsko-duvanjske biskupije od 1881. godine). Slikovni prilog: A. Luburić i D. Kutleša, Da im spomenikom očuvamo spomen, str. 425-519.

Dekalog. Deset Božjih sustava

Mostar, 2000., str. 251.Drugo prošireno izdanje 2004., str. 300.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome (priredio don Ante Luburić)

Mostar, 1999., str. 285. (Razmatranja kroz godine posvećene Osobama Presvetoga Trojstva uoči Velikoga jubileja, 2000.).

Mir i jedinstvo (uredio don Ante Luburić)

Mostar, 1997., str. 345. (Govori - odgovori - razgovori, 1992.-1996.).

Prijestolje Mudrosti

Mostar, 1995., str. 298. (Mariološki komentari, prikazi, članci; duhovne vježbe po B. D. Mariji).