Msgr. Petar Palić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

- Msgr. Petar Palić rođen je u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija, 3. srpnja 1972., u hrvatskoj katoličkoj obitelji od oca Antona i majke Zore r. Gucić. Obitelj je tada živjela u Ajvaliji kod Prištine, a  u Janjevo seli 1978. Osim prvorođenca Petra u obitelji su još četvorica mlađe braće: Nikola, Zdravko, Branko i Leopold.

- Petar osmogodišnju osnovnu školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986.

- Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88., i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira.

- Otac je Anton preminuo 26. prosinca 1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. 

- Katolički bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu: 1990.-1995.

Zaređen za prezbitera Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini: 1. lipnja 1996.

- Svećeničko geslo: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom...“.

- Službovao kao srednjoškolski kateheta; od 1996. predstojnik Katehetskog ureda; od 1998. osobni tajnik tadašnjega biskupa Želimira Puljića i od 1999. ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera u Dubrovačkoj biskupiji - do 2005. godine.

- Biskup Želimir šalje ga na studij moralne teologije u Graz: 2005.-2009. Postiže doktorat s naslovom: Za kulturu života. Zauzimanje Crkve u Hrvatskoj za kulturu života na temelju enciklike Evanđelje života od 1995. do 2005. U vrijeme studija, od 2005. do 2008., biskup Egon Kapellari povjerava mu austrijsku župu Dobl u biskupiji Graz-Seckau.

- Dubrovački mu biskup omogućuje tečaj talijanskoga jezika s boravkom u Zavodu sv. Jeronima u Rimu: 2009.

- Biskupski vikar za pastoral u Dubrovačkoj biskupiji: 2009.-2011.

- Generalni vikar iste biskupije za biskupa Mate Uzinića: 2011.-2017.

- Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu: od 2017.

- Hvarsko-bračko-viški biskup: imenovan: 9. ožujka, zaređen: 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na tvoju Riječ“.

- Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije: imenovan: 11. srpnja 2020. ustoličen: 14. rujna 2020.

Biskupove knjige

Duhovne vježbe po Mojsiju, Cnak 104, Mostar, 2007., str. 274. Osamnaest razmatranja o Mojsijevoj vodstvenoj ulozi u Izlasku „iz kuće ropstva“, iz Egipta, u Obećanu zemlju, Palestinu. Slikar Ljubo Lah...
Duhovne vježbe po učenicima i suradnicima apostolskih prvaka Petra i Pavla, Cnak 109, Mostar, 2008., str. 312. Dvadeset i dva naslova pod kojima se obrađuju osobe prve Crkve: Akvila i Priscila,...

Biskupova pisana djela

Kroz mnoge nam je nevolje

 Mostar, 2004., str. 330. Drugo dopunjeno izdanje, Mostar, 2006., str. 377.; reprint u Australiji, 2007. (Govori, razgovori, osvrti i pisma, 1997.-2005.); prijevod na engleskom jeziku, 2007.

Primi pečat Duha Svetoga

Četvrto dopunjeno izdanje, Mostar, 2003., str. 111. (Udžbenik za krizmanike).

Kćeri poslušna

Mostar, 2003., str. 190. Drugo izdanje, Mostar, 2004., str. 220. (Članci i predavanja o blaženoj Mariji Petković).

Naravni porivi i nadnaravni darovi

Mostar, 2003., str. 302. (Sedam darova Duha Svetoga u konfrontaciji sa sedam glavnih grijeha), Dodatak: Bonton. Drugo prošireno izdanje 2008., str. 345.

Ogledalo Pravde

Mostar, 2001., str. 319. (Biskupski ordinarijat Mostar o navodnim ukazanjima i porukama u Međugorju. Kompjutorski složio don Dražen Kutleša).

Da im spomen očuvamo

Mostar, 2000., str. 424. (Biskupi i svećenici Trebinjsko-mrkanske biskupije u posljednja četiri stoljeća, i Mostarsko-duvanjske biskupije od 1881. godine). Slikovni prilog: A. Luburić i D. Kutleša, Da im spomenikom očuvamo spomen, str. 425-519.

Dekalog. Deset Božjih sustava

Mostar, 2000., str. 251.Drugo prošireno izdanje 2004., str. 300.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome (priredio don Ante Luburić)

Mostar, 1999., str. 285. (Razmatranja kroz godine posvećene Osobama Presvetoga Trojstva uoči Velikoga jubileja, 2000.).

Mir i jedinstvo (uredio don Ante Luburić)

Mostar, 1997., str. 345. (Govori - odgovori - razgovori, 1992.-1996.).

Prijestolje Mudrosti

Mostar, 1995., str. 298. (Mariološki komentari, prikazi, članci; duhovne vježbe po B. D. Mariji).