Msgr. Petar Palić,

biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski

- Msgr. Petar Palić rođen je u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija, 3. srpnja 1972., u hrvatskoj katoličkoj obitelji od oca Antona i majke Zore r. Gucić. Obitelj je tada živjela u Ajvaliji kod Prištine, a  u Janjevo seli 1978. Osim prvorođenca Petra u obitelji su još četvorica mlađe braće: Nikola, Zdravko, Branko i Leopold.

- Petar osmogodišnju osnovnu školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986.

- Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88., i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira.

- Otac je Anton preminuo 26. prosinca 1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. 

- Katolički bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu: 1990.-1995.

Zaređen za prezbitera Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini: 1. lipnja 1996.

- Svećeničko geslo: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom...“.

- Službovao kao srednjoškolski kateheta; od 1996. predstojnik Katehetskog ureda; od 1998. osobni tajnik tadašnjega biskupa Želimira Puljića i od 1999. ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera u Dubrovačkoj biskupiji - do 2005. godine.

- Biskup Želimir šalje ga na studij moralne teologije u Graz: 2005.-2009. Postiže doktorat s naslovom: Za kulturu života. Zauzimanje Crkve u Hrvatskoj za kulturu života na temelju enciklike Evanđelje života od 1995. do 2005. U vrijeme studija, od 2005. do 2008., biskup Egon Kapellari povjerava mu austrijsku župu Dobl u biskupiji Graz-Seckau.

- Dubrovački mu biskup omogućuje tečaj talijanskoga jezika s boravkom u Zavodu sv. Jeronima u Rimu: 2009.

- Biskupski vikar za pastoral u Dubrovačkoj biskupiji: 2009.-2011.

- Generalni vikar iste biskupije za biskupa Mate Uzinića: 2011.-2017.

- Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu: od 2017.

- Hvarsko-bračko-viški biskup: imenovan: 9. ožujka, zaređen: 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na tvoju Riječ“.

- Mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije: imenovan: 11. srpnja 2020. ustoličen: 14. rujna 2020.

Biskup
2002-11-24
Biskup
2002-03-29
Biskup
1998-10-01

Biskupova pisana djela

Za pravedan mir (uredio don Ante Luburić)

Mostar, 1995., str. 418 (Biskupski ordinarijat u ratnoj drami, 190.-1994.).

Ekumenske nade i tjeskobe

Mostar, 1993., str. 361. (O ekumenizmu općem i domaćem: članci, osvrti, dokumenti).

Homo imago et amicus Dei - Čovjek slika i prijatelj Božji (priredio)

Rim, 1991., str. (Zbornik u čast prof. dr. Ivana Goluba).

Za Kraljevstvo Božje; Život i djelo nadbiskupa Čule (priredio u suradnji s don Antom Luburićem)

Mostar, 1991., str. 420.

Kraljica mira, Hrasno

1990., 2. izdanje; prvo: S. Batinović, 1978. (O biskupijskom marijanskom svetištu u Hrasnu).

Chiesa Sistina 1589-1989

II. dio, priredio, Rim, 1990. (Predavanja Studijskoga dana u povodu 400. obljetnice crkve sv. Jeronima u Rimu)

Chiesa Sistina 1589-1989

I. dio (priredio), Rim, 1989. str. (Predavanja Studijskoga dana u povodu 400. obljetnice crkve sv. Jeronima u Rimu), str. 205

Dekret o ekumenizmu

 Prijevod i komentar; Komentari Dokumenata Drugog vatikanskog sabora, Zagreb, 1987., str. 15-197.

Narod svome Dumi (priredio u suradnji s don Rajkom Markovićem)

Mostar-Hrasno, 1987., str. 140. (Zbornik u čast msgr. Stjepana Batinovića, župnika u Hrasnu, +1981.).

Smisao evangelizacije u perspektivi anonimnog kršćanstva

Sarajevo, 1976., I-XIII + 98. (Dio disertacije).